El nombre d’establiments inscrits al registre de comerç creix el 0,5% el segon trimestre

Establiment comercial
Establiment comercial (Arxiu)

El nombre d’establiments inscrits al Registre de Comerç i Indústria al tancament del segon trimestre del 2020 se situa en 9.692, la qual cosa representa un augment del 0,5% (53 establiments més) respecte al tancament del trimestre anterior, i un augment del 3,9% (366 establiments més) en comparació amb el mateix període anterior del 2019. Segons ha fet públic aquest dilluns el departament d’Estadística, en l’àmbit sectorial es detecta que, segons l’activitat econòmica de Classificació d’Activitats Econòmiques d’Andorra de l’any 2019 (CAEA), gairebé el 60% dels establiments se centralitzen en tres sectors d’activitat.

En primer lloc, el sector de comerç a l’engròs i al detall, la reparació de vehicles de motor i motocicletes ha estat, amb el 30,2% del total, el que més establiments té registrats, amb 2.931. En comparació amb el final del primer trimestre ha disminuït el 0,2% (sis establiments menys). Seguidament se situa el sector d’activitats professionals, científiques i tècniques amb 1.547 establiments, el que representa el 16% del total. Durant el segon trimestre del 2020, aquest sector ha registrat un augment de l’1,5% (23 establiments més). En tercer lloc, el sector de l’hostaleria, a finals del segon trimestre d’enguany, ha registrat 1.033 establiments (10,7% del total), la qual cosa representa una reducció intertrimestral de l’1%.

Pel que fa a l’evolució anual del nombre d’establiments inscrits al Registre de Comerç i Indústria, s’observa el canvi de tendència a partir de l’any 2012 (7.178 establiments) en què es dona el valor mínim dels darrers anys i, a partir d’aquell moment, l’evolució és a l’alça fins a arribar als 9.692 actuals, tot i que durant l’any 2020 la corba es manté més estable que en anys anteriors.

Altes per sectors d’activitat
D’altra banda, cal destacar que durant el segon trimestre del 2020 s’han donat d’alta un total de 147 establiments, xifra que suposa 48 altes menys que les registrades durant el trimestre anterior, és a dir, una reducció del 24,6%. Aquest fet s’explica, en part, per la reducció important en el nombre d’altes del sector d’activitats professionals, científiques i tècniques, en què s’han registrat 36 altes al segon trimestre del 2020, el que representa una reducció del 47,8% (menys 33 establiments) respecte del primer trimestre.

Així mateix, és important destacar la reducció en el nombre d’altes dels sectors de l’hostaleria (-70%) i informació i comunicacions (-29,4%).

Tanmateix, les altes registrades al sector del comerç a l’engròs i al detall i la reparació de vehicles de motor i motocicletes, ha comptat amb 30 altes durant el segon trimestre, la qual cosa significa el 20,4% del total de les altes registrades i una disminució del 28,6% en comparació al primer trimestre del 2020.

Baixes per sectors d’activitat
Un total de 94 establiments s’han donat de baixa durant el primer trimestre del 2020, 23 menys que el trimestre anterior, en què es van registrar 117 baixes, xifra que va representar un descens intertrimestral del 19,7%.

Per sectors d’activitat econòmica de la CAEA declarades com a activitats principals, el sector de comerç a l’engròs i al detall, i la reparació de vehicles de motor i motocicletes ha registrat el nombre més elevat d’establiments donats de baixa amb 36 (el 38,3% del total), la qual cosa representa una disminució del 2,7% respecte del trimestre anterior.

Seguidament, tant en el sector d’activitats professionals, científiques i tècniques com en el sector de l’hostaleria, s’han donat de baixa tretze establiments (el 13,8% del total de les baixes). Pel que fa al sector d’activitats professionals, aquest fet ha suposat una disminució del 48% (dotze establiments menys) en comparació amb el primer trimestre del 2020. Respecte al sector de l’hostaleria, ha representat un augment del 85,7% (sis establiments més) en comparació al trimestre anterior en què les baixes van ser de set.

Creació neta per sector d’activitat
La creació neta d’establiments durant el segon trimestre del 2020 ha presentat un saldo positiu a partir de l’alta de 147 establiments i la baixa de 94, una diferència de 53 establiments més i ha significat un descens intertrimestral del 32,1% (25 establiments menys).

A més a més, en comparació al mateix trimestre de l’any anterior, en què la relació neta va situar-se en 45, la creació neta d’establiments al segon trimestre d’enguany ha patit un augment del 17,8% (vuit establiments més).

Per sectors d’activitat econòmica de la CAEA declarades com a activitats principals, el sector d’activitats professionals, científiques i tècniques és, amb gran diferència respecte als altres sectors, el que va registrar un saldo positiu més elevat en la creació neta d’establiments (23 més), fet que va suposar un descens del 47,7% en comparació amb el trimestre anterior.

TOTES LES NOTÍCIES