El Govern renova el Reglament dels ascensors i dels aparells d’elevació per a actualitzar-lo als avenços tecnològics

Una persona prement el botó d'un ascensor (Pexels)
Una persona prement el botó d’un ascensor (Pexels)

Ha quedat aprovat el nou Reglament dels ascensors i dels aparells d’elevació. La normativa en vigor actualment data del 1995 i, per tant, és necessària l’actualització de la normativa per a que estigui en consonància amb els avenços tecnològics que s’han assolit els últims anys i ajustar així també les bases per a l’accessibilitat universal.

Així, i entrant en el detall del reglament tècnic, els avenços tecnològics dels darrers anys fan que els criteris, com la diferència d’ascensors entre ascensors electromecànics i oleohidràulics, hagin evolucionat i la diferència primordial es dona entre un ascensor i una màquina elevadora, i per tant són regulats per una directiva o una altra segons la velocitat topall de compliment reglamentari en 0,15 m/s.

A més, el reglament també contempla millores pel que fa a l’eficiència energètica d’aquestes infraestructures. S’estableix per normativa l’apagada o l’atenuació de la il·luminació de la cabina, així com l’augment mínim de pes per usuari, la recuperació del 35 % de l’energia consumida i el funcionament autònom durant un període mínim d’una hora.

El reglament també estableix que per als edificis de gran alçada és obligatori que els ascensors funcionin en casos d’emergència en incendis. Un altre punt destacable és que totes les modificacions importants en els ascensors existents, caldrà que obtinguin una certificació per part de l’Organisme d’Inspecció i Control. Fins ara, només era necessari fer una comunicació administrativa.

Finalment, i en el marc la transformació digital de l’Administració, el reglament contempla que la declaració responsable es faci per mitjans electrònics i amb signatura digital.

TOTES LES NOTÍCIES