El Govern adjudica la gestió i el manteniment del Centre Nacional del Trànsit, túnels i sistemes de gestió intel·ligents de la xarxa viària

El túnel del Pont Pla
El túnel del Pont Pla (Mobilitat Andorra)

El Govern ha aprovat aquest dimecres l’adjudicació del concurs per a la gestió i el manteniment del Centre Nacional del Trànsit (CENATRA), els túnels i altres sistemes de gestió intel·ligent (ITS) de la xarxa viària andorrana L’adjudicació mitjançant concurs públic nacional ha recaigut en l’empresa AERCO per un import de 2.058.838,34 euros/any per un termini de 4 anys ampliable d’any en any fins un màxim de 6 anys, fins el 2029. L’empresa adjudicatària per a prestar aquests serveis ho farà a partir de 1 de març del 2023.

El CENATRA ha esdevingut aquests darrers anys el centre neuràlgic de la gestió, la informació i el control del trànsit que discorre diàriament per la xarxa de carreteres i carrers andorrans, i l’òrgan coordinador dels diferents agents de la mobilitat. Una de les funcions que té encomanades, és la de vetllar al llarg de l’any i les 24 hores del dia pel bon funcionament, així com de la seguretat de totes les infraestructures intel·ligents de trànsit que estan integrades a ell: túnels, cruïlles semafòriques, càmeres de trànsit, panells informatius de trànsit, carrils de circulació variables, etc.

TOTES LES NOTÍCIES