Sant Julià conclou la instal·lació de senyals per a l’accés motoritzat al medi natural

Imatge d’una de les instal·laciós de senyals per al medi natural. Foto: Comú de Sant Julià

En compliment de l’ordinació que regula l’accés motoritzat i/o rodat al medi natural, el Comú de Sant Julià de Lòria ha acabat de desplegar la instal·lació de senyals a la zona de Roca de Pimes. Així, a banda dels indicadors visuals, la barrera que dóna accés a la zona està baixada i no s’obrirà fins al 9 de maig. La corporació va aprovar l’ordinació ara fa poc més d’un any plenament conscient de l’obligació de fomentar i assegurar el patrimoni natural, no només per mantenir l’equilibri ecològic, sinó també per preservar la riquesa paisatgística.

En els senyals instal·lades s’informa de diversos aspectes recollits a l’ordinació com ara la prohibició d’encendre foc, d’acampar, d’accedir amb vehicles motoritzats o malmetre els avisos. També s’adverteix que l’incompliment de les normes comportarà una sanció econòmica, regulada pels banders d’Andorra i/o pels agents del departament de boscos del Comú de Sant Julià de Lòria.

En els sectors del Camp de Claror, Camp Ramonet, Port Negre i Coll de Finestres, els vehicles de més de dues rodes només podran circular des del segon diumenge del mes de maig fins al primer diumenge de desembre. Des d’aquesta darrera data i fins al segon diumenge del mes de maig tan sols podran circular vehicles adaptats amb xenilla. Igualment, si les circumstàncies meteorològiques i del terreny no permeten l’obertura en els dies indicats, el Comú es reserva la potestat de modificar aquest termini.

L’ordinació també recull que les motos d’enduro només podran circular per pistes i en cap cas per camins. La vulneració de les prescripcions d’aquesta normativa poden ser lleus, greus o molt greus i els imports poden anar des dels 50 als 3.000 euros.

TOTES LES NOTÍCIES