El 83% de sol·licituds d’ajuts per a pagar el lloguer són favorables

Un pis moblat de lloguer
Un pis moblat de lloguer (wirestock / Freepik)

El nombre de sol·licituds de prestacions per a pagar el lloguer d’habitatges presentades l’any 2022 ha estat de 1.776. D’aquestes, el 82,8% han estat resoltes favorablement i el 17,2% restant, de forma desfavorable.

L’import compromès de les prestacions per al pagament del lloguer d’habitatges l’any 2022 suma un total de 3.363.063,31 euros. Aquest total inclou un increment del pressupost per un valor de 269.939,95 euros en aplicació de la flexibilització dels requisits aprovats en el Decret 191/2022. L’import compromès mitjà d’aquesta prestació és de 2.286,24 euros per convocatòria i persona beneficiària.

Els residents de nacionalitat espanyola i andorrana són els que més sol·liciten l’ajut, amb un 62,6% de les peticions. Un 24,8% de les sol·licituds provenen del col·lectiu de famílies monoparentals. Les segueixen les persones grans, amb un 22,0% de les sol·licituds i els joves, amb un 8,0%. Quant a l’estructura de les llars sol·licitants, una de cada tres sol·licituds (33,4%) prové d’una llar amb un membre. Per parròquia, els residents a Andorra la Vella sol·liciten el 39,8% dels ajuts.

Quant al nombre d’ajuts atorgats, per nacionalitat, els beneficiaris són principalment espanyols i andorrans, amb un 61,9% de les resolucions favorables. Per col·lectiu, les famílies monoparentals reben el 27,8% dels ajuts. Per estructura de la llar, les llars amb un membre reben el 30,7% dels ajuts. Els residents a Andorra la Vella són els que reben més ajuts, amb un 40,9% del total.

La majoria de sol·licituds desfavorables, un 67,5%, ho són perquè els sol·licitants superen el barem d’ingressos o patrimonial.

L’import de la liquidació pressupostària de Govern d’aquestes prestacions correspon al 0,63% del total de la despesa de Govern* i, al seu torn, representa el 0,11% del PIB, dades que representen un creixement de 0,08 punts i 0,01 punts en comparació a l’any anterior, respectivament.Nota: Els ajuts atorgats en base a l’article 18 dins l’activitat estadística A057 Estadística d’Ajuts Econòmics Ocasionals també són destinats a l’habitatge.

(*): El total de la despesa de Govern correspon a la dada del pressupost inicial de despesa de Govern.

TOTES LES NOTÍCIES