El 2020 es matriculen un 18,7% menys de vehicles que l’any anterior

Una persona preparant una matrícula
Una persona preparant una matrícula. Foto: ARXIU

Les matriculacions de vehicles durant el mes de desembre han estat 389, la qual cosa suposa una variació percentual positiva del +2,4% respecte al mes de desembre de l’any anterior, segons les dades fetes públiques pel Departament d’Estadística. Aquest mes ha tingut una variació positiva: “Motocicletes i Ciclomotors” amb un +37,8%. Per contra, els grups que han tingut variacions negatives són “Altres” amb un -13,3%, “Camions i Camionetes” amb un -5,7% i “Turismes” amb un -0,3%.

Les matriculacions de vehicles de l’any 2021 han estat 3.676, el que representa una variació percentual negativa del -18,7% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.519 vehicles. En els darrers 12 mesos, tots els grups presenten variacions negatives: “Camions i Camionetes” amb un -37,5%, “Turismes” amb un -19,9%, “Altres” amb un -19,3% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -3,3%.

Aquest mes, els grups que han mantingut variacions negatives són “Gasoil” amb un -19,9% i “Gasolina” amb un -2,3%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 9, 3 més que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 45, 36 més que l’any anterior. Per últim, dels vehicles “Sense carburant”, aquest mes se n’han matriculat 11, és a dir, 2 més que al mateix mes de l’any anterior.

Durant tot l’any 2020 i en comparació amb l’any 2019, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de “Gasolina” amb un -22,5% (-630 vehicles), així com el descens en els vehicles de “Gasoil”, amb un -29,3% (-435 vehicles). En la resta de categories, s’han matriculat 92 vehicles “Sense carburant”, 82 vehicles “Elèctrics 100%”, 179 vehicles del grup “Híbrids de gasolina no endollable” i 64 vehicles “Híbrids de gasolina endollable”. Pel que fa als vehicles “Híbrids de gasoil no endollable” i “Híbrids de gasoil endollable”, se n’han matriculat 31 i 2, respectivament.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES