Descens del 5% de les matriculacions a l’agost malgrat la tendència anual positiva

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: Arxiu

Les matriculacions de vehicles durant el mes d’agost han estat 339, la qual cosa suposa una variació percentual negativa del 5% respecte al mes d’agost de l’any anterior. Destaca l’augment del 94,4% en camions i camionetes i la reducció del 32,7% en motocicletes i ciclomotors.

Les matriculacions de vehicles des del gener fins a l’agost han estat de 2.950, un 33,5% més en comparació al mateix període anterior, en el que es van matricular 2.209 vehicles. Tots els grups presenten variacions positives i així turismes creix un 41,4%; camions i camionetes, un 33,3%; motocicletes i ciclomotors, un 18% i altres, un 1,1%.

Les matriculacions de vehicles durant els darrers dotze mesos, informa la nota del departament d’Estadística, han estat 4.417, el que representa una variació percentual positiva del 18,2% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 3.736 vehicles. En els darrers dotze mesos han tingut variacions positives turismes, amb un 21,8% i motocicletes i ciclomotors, amb un 18,1%. S’ha mantingut estables camions i camionetes amb un 0,0%. Per contra, altres amb un 2,9% presenta una variació negativa.

Aquest mes, els grups que han mantingut variacions negatives són gasolina amb un 17,5% i gasoil amb un 3,3%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat quinze, set més que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 38, divuit més que l’any anterior. Per últim, dels vehicles sense carburant, aquest mes se n’han matriculat nou, és a dir, els mateixos que al mateix mes de l’any anterior.

De gener a agost, i en comparació amb el mateix període de l’any anterior, cal destacar l’augment de matriculacions en els vehicles híbrids de gasolina endollable, amb un 523,1% (68 vehicles més); en els híbrids de gasoil no endollable, amb un 141,2% (24 vehicles més), els híbrids gasolina no endollable, amb un 90,6% (87 vehicles més), així com l’augment en els vehicles elèctric 100%, amb un 86% (37 vehicles més).

Durant els darrers dotze mesos i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar l’augment de matriculacions en els vehicles híbrids de gasolina endollable amb un 500% (110 vehicles més). En la resta de categories s’han matriculat 2.558 vehicles de gasolina; 1.189 vehicles de gasoil; 266 vehicles híbrid gasolina no endollable; 119 vehicles elèctric 100%; 93 vehicles sense carburant; 55 vehicles híbrid gasoil no endollable i cinc vehicles híbrid gasoil endollable.

TOTES LES NOTÍCIES