Convocatòria per a cobrir dotze places d’agent de policia

Un agent i un vehicle de la Policia
Un agent i un vehicle de la Policia (Policia d’Andorra)

El Govern ha aprovat la convocatòria d’un concurs per a dotze places d’agent de policia, vuit de les quals són vacants i quatre són de nova creació. L’objectiu d’aquest edicte és donar continuïtat a les places d’agents que queden lliures per jubilacions o excedències sense reserva de plaça i, alhora, seguir nodrint el Cos de Policia de nous efectius.

Les places convocades corresponen al nivell C1 del sistema de classificació del Departament de Policia, amb una retribució anyal bruta de 26.455,85 euros, distribuïda en tretze pagues. En concret, els nous agents s’adscriuran a la Unitat de Seguretat Ciutadana. Les persones interessades en poder concórrer a la convocatòria han de complir, entre d’altres, requisits com ara tenir la nacionalitat andorrana amb plenitud de drets, ser major d’edat, disposar del títol de batxillerat o diploma equivalent o tenir el permís de conduir B2.

Per a presentar-se al procés de selecció cal que els aspirants descarreguin el formulari que es trobarà a l’apartat d’ingrés i formació de tràmits del web www.policia.ad i el presentin presencialment al Grup de Recursos Humans del Departament de Policia, situat a l’Edifici Administratiu de l’Obac d’Escaldes-Engordany. L’atenció al públic és de dilluns a divendres en horari administratiu, i s’haurà de sol·licitar cita prèvia al telèfon 872037 o a rh@policia.ad. El termini de presentació de candidatures s’iniciarà a partir de la publicació de l’edicte al Butlletí Oficial del Principat d’Andorra (BOPA) i finalitzarà a les 13 hores del 29 de setembre del 2023.

TOTES LES NOTÍCIES