Contaminació a l’interior de les vivendes

Plantes d'interior
Plantes d’interior (Istock.com)

El benzè, formaldehid, diòxid de carboni i tricloroetilè, entre d’altres, són contaminants perjudicials per a la nostra salut, i els podem trobar dins dels nostres habitatges, donat que provenen dels mobles i dels materials emprats a la construcció.

Les plantes, tant a les nostres cases com en les oficines, no tenen només una funció decorativa. Segons diversos estudis realitzats, les plantes d’interior poden contribuir a combatre i eliminar la contaminació de l’aire.

Els científics de la NASA han descobert que són sorprenentment útils absorbint els gasos potencialment nocius i netejant l’aire dels edificis moderns. Per exemple, plantes com el crisantem o l’espatifil absorbeixen, respectivament, el benzè i els tricloretilens.

Altres plantes que eliminen toxines són la “falguera espasa” i l’heura. Alguns tipus de lliris i falgueres, poden també remoure el fum de les cigarretes i uns altres contaminants de l’aire.

Les plantes, mitjançant el procés de la fotosíntesi, transformen el diòxid de carboni i l’aigua en substàncies orgàniques (carbohidrats) per acció de la llum solar i la clorofil·la i ens retornen l’aire completament net.

Per cibergarden.blogspot.com 

 

TOTES LES NOTÍCIES