Bons registres, en general, pel que fa a la taxa d’ocupació

Una treballadora d'una cafeteria
Foto d’arxiu d’una treballadora en una cafeteria

La taxa d’ocupació en el segon trimestre del 2023 se situa en el 83,0% de la població d’entre 15 i 64 anys, la xifra més alta dels últims deu anys. Aquesta ràtio suposa un augment de 0,6 punts tant si es compara amb l’any anterior com si es compara amb el primer trimestre de l’any 2023. Així, el nombre d’ocupats s’estima en 50.504 persones. Per sexes, la taxa d’ocupació dels homes decreix 0,8 punts respecte a l’any passat i 0,1 punts trimestralment. Quant a les dones, la taxa d’ocupació augmenta 2,1 punts en termes anuals i 1,3 punts en relació al trimestre anterior.

La població assalariada estimada és de 41.965 persones, és a dir, el 83,1% de la població ocupada entre 15 i 64 anys. Aquesta ràtio suposa una disminució de 0,2 punts tant respecte a l’any passat com si es compara amb el primer trimestre de l’any 2023.

La taxa d’atur se situa en l’1,5% de la població activa i comptabilitza 780 persones entre 15 i 74 anys. Aquesta xifra representa una disminució de 0,4 punts anualment, i 0,6 punts en termes trimestrals. Per sexes, anualment la taxa d’atur augmenta 0,7 punts pels homes, mentre que disminueix 1,6 punts per les dones. Trimestralment, la taxa d’atur masculina decreix 0,1 punts i la taxa d’atur femenina 1,2 punts.

Quant a la taxa d’inactivitat, disminueix 0,3 punts anualment, i 0,1 punts respecte al trimestre passat. Així, es va situar en el 15,7% de la població d’entre 15 i 64 anys, que representen 9.563 persones. Per sexes, la taxa d’inactivitat masculina augmenta 0,2 punts, tant anualment com trimestralment; mentre que la taxa d’inactivitat femenina decreix 0,8 punts en termes anuals i 0,4 punts respecte al trimestre passat.

En relació amb les economies de l’entorn, la taxa d’atur ha presentat un comportament favorable, enregistrant variacions negatives tant anualment com trimestralment. Així, França s’ha situat en el 6,9%, a Espanya en l’11,6% i a la Unió Europea dels 27 països en el 5,8%.

TOTES LES NOTÍCIES