Auditoria ambiental per a ajustar-se a la Declaració d’Emergència Climàtica (DEC)

Una obra en construcció
Una obra en construcció (arxiu)

S’han adjudicat els treballs per a dur a terme una auditoria per a analitzar els efectes ambientals del sector comercial i industrial, inclosa la construcció. Aquesta auditoria dona resposta al punt 20 de l’Acord de reconeixement de la crisi climàtica i de declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica (DEC) i a la totalitat del mandat del Consell General en aquesta matèria. El concurs públic ha recaigut a l’entitat BMS Consultoria Estratègica, SAU per un import total de 39.500 euros.

L’auditoria que ara s’adjudica ha d’analitzar tant l’impacte mediambiental (gasos d’efecte hivernacle generats, quantitat de generació de residus, etc.), les necessitats de consum (per exemple, energètic) i de producció d’aquests sectors.

La declaració de l’estat d’emergència climàtica i ecològica, aprovada per unanimitat al Consell General, el 23 de gener del 2020, reconeix la crisi climàtica i en conseqüència, declara l’estat d’emergència climàtica i ecològica per a mobilitzar coherentment els recursos necessaris per a reduir les emissions anuals no absorbides de gasos d’efecte d’hivernacle en un mínim de 37% a l’any, a horitzó 2030.

Alhora impulsa la transició cap a la neutralitat de carboni al país, en el context de l’Objectiu de desenvolupament sostenible 13.

TOTES LES NOTÍCIES