Un grup de pilots i propietaris d’aeronaus es constitueixen en associació

aeroport
L’aeroport d’Andorra la Seu d’Urgell. Foto: ARXIU

Un grup de pilots d’Andorra ha creat una associació de pilots, propietaris d’aeronaus i aficionats de l’aviació en general, sent una associació sense ànim de lucre denominada AOPA ANDORRA. L’entitat ja esta inscrita al registre d’associacions d’Andorra i és oficialment reconeguda i afiliada a l’associació internacional IAOPA (International Council of Aircraft Owner and Pilot Associations). Existeix una associació de Pilots AOPA a 82 països del món, sent totes afiliades a la Internacional IAOPA (amb un total de més de 470.000 pilots d’aeronaus arreu del món d’Aviació General).  La família AOPA és l’organització de pilots i propietaris d’aeronaus més gran del món.

Els objectius d’AOPA ANDORRA són: Promoure, preservar i representar els interessos dels membres en l’aviació general, de pilots, de propietaris d’aeronaus i d’aficionats de l’aviació; Facilitar la circulació d’avions a escala internacional amb finalitats pacífiques per tal de desenvolupar l’amistat comprensió entre els pobles del món; Coordinar els punts de vista i les opinions de les organitzacions membres, tal com són expressats pels membres del Consell AOPA ANDORRA, amb aspecte als requisits proposats, pràctiques recomanades, procediments, normes, instal·lacions i serveis aviació internacional; Representar els punts de vista i els interessos de l’associació sobre matèries de l’aviació general a nivell nacional, regional, i en reunions de la Comissió, del Comitè i del Consell de l’Organització Internacional de l’Aviació Civil; Desenvolupar i promoure una normalització desitjable i útil per a la regulació i orientació general a l’aviació; Fomentar la implementació de sistemes, instal·lacions, serveis i procediments previstos per promoure-seguretat i eficiència del vol per a l’aviació general; Recollir informació, dades i estadístiques relacionades amb les organitzacions membres de l’aviació general, incloses, entre altres, les relatives al progrés de les instal·lacions de navegació aèria, comunicacions i instal·lacions i l’explotació d’avions d’aviació general.

Poden formar part de l’associació: els Pilots d’aeronaus, propietaris d’aeronaus, estudiants de l’aviació, Pilots de drons (RPAS) i d’aerostàtics, aeroclubs i tots els aficionats de l’aviació (entre ells també els Pilots de simuladors virtuals). Les sol·licituds d’admissió s’han d’adreçar a AOPA Andorra a través del correu electrònic : aopa@andorra.ad

L’AOPA Andorra no només defensa els interessos dels afiliats i de l’Aviació General, i opera els aparells a l’Aeroport d’Andorra – la Seu (LESU), sinó que també resta oberta a qualsevol tipus d’assessorament que sigui sol·licitat tant per entitats públiques o parapúbliques del Principat d’Andorra, o entitats privades, dins del marc dels estatuts vigents.

D’altra banda, l’entitat es posa a disposició de les autoritats davant de qualsevol tipus d’emergència, podran comptar amb el suport, en l’ús de tota la logística aeronàutica, els pilots i les aeronaus, tal i com van fer els pilots francesos de “Aviation Sans Frontières”; com per exemple el transport de medicaments o material mèdic o altres en cas de necessitat de cara una possible nova onada d’aquesta pandèmia del COVID19.

TOTES LES NOTÍCIES