Les matriculacions de vehicles continuen en davallada generalitzada

Un tècnic prepara una nova matrícula
Un tècnic prepara una nova matrícula. Foto: ARXIU

Les matriculacions de vehicles durant el mes de febrer han estat 261, la qual cosa suposa una variació percentual negativa del -19,4% respecte al mes de febrer de l’any anterior. Aquest mes, tots els grups presenten variacions negatives: “Altres” amb un -82,4%, “Camions i Camionetes” amb un -35,7%, “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -17,6% i “Turismes” amb un -13,2%.

Les matriculacions de vehicles durant els darrers 12 mesos han estat 3.580, el que representa una variació percentual negativa del -20,0% respecte al mateix període anterior, en què es van matricular 4.477 vehicles. En els darrers 12 mesos, tots els grups presenten variacions negatives: “Camions i Camionetes” amb un -42,0%, “Altres” amb un -23,7%, “Turismes” amb un -19,8% i “Motocicletes i Ciclomotors” amb un -8,3%.

 

Per tipus d’energia

Aquest mes, els grups que han mantingut variacions negatives són “Gasolina” amb un -22,9% i “Gasoil” amb un -20,9%. Pel que fa als vehicles elèctrics 100%, aquest mes se n’han matriculat 4, la mateixa quantitat que el mateix mes de l’any anterior. Quant als vehicles híbrids, en termes globals se n’han matriculat 25, 10 més que l’any anterior. Per últim, dels vehicles “Sense carburant”, aquest mes se n’han matriculat 2, és a dir, 7 menys que al mateix mes de l’any anterior.

Durant els darrers 12 mesos i en comparació amb el mateix període anterior, cal destacar la reducció de matriculacions en els vehicles de “Gasolina” amb un -23,6% (-652 vehicles), així com el descens en els vehicles de “Gasoil”, amb un -30,0% (-441 vehicles). En la resta de categories s’han matriculat 86 vehicles “Sense carburant”, 81 vehicles “Elèctrics 100%”, 175 vehicles del grup “Híbrids de gasolina no endollable” i 73 vehicles “Híbrids de gasolina endollable”. Pel que fa als vehicles “Híbrids de gasoil no endollable” i “Híbrids de gasoil endollable”, se n’han matriculat 30 i 2,respectivament .

 

Dades ajustades

Pel que fa a les dades mensuals ajustades, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, es constata una tendència mensual a l’alça en el darrer mes, tot i que negativa, situant-se aquest mes de febrer en un -5,4%.

El grup de “Turismes” mostra una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, i al mes de febrer es situa en un -13,0%. En quant a “Motocicletes i Ciclomotors”, presenta una tendència mensual a l’alça, en el darrer mes, i es situa en aquest mes de febrer en un +2,9%. El grup de “Camions i Camionetes” presenta una tendència mensual a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se aquest mes de febrer en un -4,8%. Pel que fa el grup d’“Altres”, mostra una tendència mensual a l’alça, tot i que negativa, en els darrers tres mesos i se situa en aquest darrer mes de febrer en un -1,0%.

TOTES LES NOTÍCIES