La Cambra de Comerç confia en el 2022 com l’any de la recuperació econòmica

Persones miren un aparador
Persones miren un aparador. Foto: ARXIU

La 29a edició anual de l’Enquesta econòmica d’EUROCHAMBRES (EES2022) reflecteix confiança en la recuperació econòmica durant el 2022, després de la pandèmia de la COVID-19. Al mateix temps, i en paraules de Christoph Leitl, president d’EUROCHAMBRES, tot i que entrem en una nova fase econòmica, existeix una possibilitat que hi hagi amenaces sense precedents i riscos creixents.

La nova enquesta econòmica europea EUROCHAMBRES Economic Survey 2022 (EES2022) recull les expectatives de més de 52.000 empreses de 26 països europeus per al any vinent. En un context en què es preveu que el desajust entre l’oferta i la demanda mundial persisteixi durant l’any vinent, els empresaris esperen un 2022 força positiu, però segueixen preocupats per les possibles interrupcions de la cadena de subministrament i el canvi en el comportament dels consumidors.

Després dels mals resultats recollits a l’edició EES2021, s’espera que tots els indicadors d’EES2022 mostrin un comportament més favorable i que es compleixin les expectatives positives dels empresaris sobre la velocitat del procés de recuperació. Tanmateix, les empreses esperen que l’accés a una energia i matèries primeres assequibles representi el seu repte més important per a l’any vinent, juntament amb la incertesa sobre els ajustos del mercat laboral, com a conseqüència de l’escassetat de treballadors qualificats i un augment general dels costos laborals.

En particular, al nostre país, seguint la tendència global, les expectatives empresarials també són més optimistes de cara al 2022, i apunten a la continuïtat de la millora de l’activitat econòmica, d’una manera més generalitzada, gràcies en bona part a la progressiva recuperació de l’activitat turística. Cal assenyalar que la Cambra de Comerç d’Andorra no ha participat en aquesta 29a edició de l’enquesta econòmica d’EUROCHAMBRES, ja que la seva adhesió a l’organisme internacional és molt recent, però està previst que ho faci en les properes.

Tot i això, en opinió de la Cambra i d’acord amb les enquestes de clima empresarial que l’Entitat elabora periòdicament i a les inquietuds que ens han fet arribar els empresaris, es fa evident que Andorra no queda al marge de les problemàtiques i riscos que afecten bona part dels països del nostre entorn, com ara els retards en el proveïment de subministraments i l’encariment dels costos de transport.

També de manera reiterada, els empresaris andorrans mostren una clara preocupació per la dificultat de trobar personal qualificat i pels desajustos entre l’oferta i la demanda laboral, uns desajustos que poden agreujar-se en l’escenari post- covid, davant dels nous hàbits dels consumidors i de la demanda més gran de digitalització de les empreses.

Aquests riscos creixents han de ser analitzats per identificar en detall les problemàtiques específiques d’Andorra i poder elaborar propostes d’actuació en aquest àmbit que ajudin a millorar la posició competitiva de les nostres empreses.

Els resultats de l’EES2022 indiquen una previsió de creixement gradual per al 2022, tant en vendes nacionals com en exportacions. Després d’un període caracteritzat per una demanda deprimida i limitacions de la cadena de subministrament, s’espera que els motors de la recuperació econòmica el 2022 siguin la represa de les activitats econòmiques i un menor estalvi de les llars. A més, les decisions d’inversió, suspeses o ajornades temporalment durant la pandèmia, seran més importants i, probablement, empenyin les empreses europees cap a una trajectòria més digital i ecològica a llarg termini. Per tant, hi ha necessitat de respostes polítiques adequades i inclusives.

L’Enquesta econòmica EUROCHAMBRES d’enguany ofereix una valuosa informació sobre les àrees clau d’intervenció per als responsables polítics, tant en l’àmbit nacional com de la UE, per reconstruir millor els països després de la pandèmia. Amb l’assignació gradual dels fons nacionals de recuperació i resiliència, es donarà suport a l’adopció de models de negoci innovadors i sostenibles. Juntament amb aquest últim, la promoció i implantació de competències digitals i verdes fomentarà la competitivitat econòmica.

Assolir aquest objectiu requerirà una inversió contínua en recerca i innovació, juntament amb un marc normatiu favorable a les pimes, que doni suport a solucions innovadores i sostenibles al servei de les empreses. Per a les empreses europees és extremadament important un mercat únic que funcioni bé, i també és un requisit per a l’avantatge global d’Europa respecte als seus competidors. Per tant, la UE i els seus estats membres han de forjar una cooperació internacional més estreta per garantir que els beneficis dels acords de lliure comerç arribin a les pimes europees, donant així suport al pla de recuperació europeu.

Quan es tracta de la transició, l’enfocament “Pensa en petit primer” hauria de tenir una importància primordial a l’hora de considerar l’impacte de les iniciatives legislatives presents i futures. Les petites empreses es veuran inevitablement afectades per la transició digital i mediambiental i, per tant, necessiten un marc favorable a les pimes per facilitar l’adopció de nous models de negoci.

Des de la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra, compartim plenament l’enfocament de donar una atenció prioritària a les pimes i acompanyar-les en el procés de transformació digital. Calen mesures de suport per ajudar-les a repensar el seu negoci tenint en compte el nou paradigma digital i millorar la seva capacitació sobre l’ús de les tecnologies digitals. Aquest suport a les pimes és fonamental per assolir l’objectiu col·lectiu d’accelerar la transició digital del conjunt de l’economia. Per aquest motiu, la Cambra conjuntament amb el Govern està desenvolupant un programa d’acompanyament a les empreses privades.

EUROCHAMBRES i les Cambres de Comerç i Indústria nacionals continuaran donant suport intensiu a les empreses i als emprenedors, fomentant els debats sobre les prioritats polítiques destacades a l’EES2022. La necessitat d’adaptar-se i reaccionar ràpidament a l’entorn empresarial posterior a la pandèmia, planteja la necessitat paral·lela d’una resposta europea coordinada. Convidem els responsables polítics de la UE i els nacionals a treballar junts i amb la xarxa de Cambres europees, reconeixent els esforços sense precedents realitzats durant els darrers dos anys i permetent la consolidació de la recuperació en un entorn més favorable a les empreses.

TOTES LES NOTÍCIES