Entren al país un 71,5% menys de vehicles aquest novembre

Cua de vehicles a la frontera del Riu Runer
Cua de vehicles a la frontera del Riu Runer

El nombre de vehicles que ha entrat al país durant el mes de novembre ha estat de 102.580, fet que suposa una variació percentual negativa respecte al mes de novembre de l’any anterior del -71,5%. El total de turismes presenta un decrement del -73,3% i el de vehicles pesants del -3,0%.

Pel que fa a la frontera hispanoandorrana, la variació en el total de vehicles ha estat del -65,2% i, per la frontera francoandorrana, del -89,8%. Els turismes provinents d’Espanya han tingut una variació percentual negativa del -67,2% mentre que, pels provinents de França, la variació ha estat d’un -90,4%. Pel que fa als vehicles pesants, hi ha hagut una variació percentual positiva del +0,2% per la frontera hispanoandorrana. Pel que fa a la frontera francoandorrana, la variació ha estat negativa en un -29,3%.

El nombre de vehicles que han entrat al país durant els darrers 12 mesos ha estat de 3.148.848, fet que representa una variació del -25,4% respecte al mateix període anterior, en què van entrar 4.220.730 vehicles. Els vehicles que ho han fet per la frontera hispanoandorrana han disminuït en 723.424 unitats, un -25,7% respecte al mateix període de l’any passat, mentre que els que han entrat per la frontera francoandorrana ho han fet en un -24,7% (-348.458 unitats).

De gener a novembre del 2020, respecte el mateix període del 2019, s’ha produït un decrement del -28,5% en el nombre de vehicles, amb un decrement del -29,3% dels provinents d’Espanya i un decreixement del -27,0% dels provinents de França.

 

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES