El curs 2019-2020 hi havia un ordinador per cada 3,3 escolars

nen estudiant amb una tablet
Un nen estudiant amb una tauleta. (Kelly Sikkema/Unsplash)

El nombre total d’ordinadors personals als centres no universitaris d’Andorra és de 3.411, repartits en 2.334 ordinadors de sobre taula, 590 ordinadors portàtils i 487 tauletes. La mitjana d’alumnes per ordinador al Principat d’Andorra del curs 2019-2020 és de 3,3. Si a aquesta dada li sumem els 1.658 dispositius que els alumnes del sistema educatiu andorrà porten diàriament a classe com a suport digital del seu aprenentatge, la dada millora fins a 2,3 alumnes per dispositiu, tal i com destaca el Departament d’Estadística en una nota de premsa.

Per comparar amb els estudis fets a Europa, utilitzem la xifra del curs 2017-2018 que és 4 alumnes per ordinador. Aquesta dada és clarament millor que la de la mitjana europea, que se situa als 11 alumnes per dispositiu, i on només 6 països presentaven millors dades que Andorra. (Regne Unit, Països Baixos, Eslovàquia, Suècia, Finlàndia i Malta). Els països amb millor dotació d’ordinadors, el curs 2017-2018, són Finlàndia i Malta amb només 2 alumnes per dispositiu.

Respecte a la evolució en la dotació, es constata que en els darrers cinc anys s’ha incrementat en un 82,3%, passant de 1.871 dispositius l’any 2015, a un total de 3.411 l’any 2019.

Respecte a projecció a l’aula, es disposa de 823 projectors instal·lats. Això suposa que el 92 % de les aules ordinàries d’Andorra disposen de projector.

D’altra banda, un total de 170 aules disposen de pissarra digital interactiva (PDI). Durant els darrers anys s’ha equipat amb PDI la totalitat de les aules d’educació maternal (123) dels tres sistemes educatius.

TOTES LES NOTÍCIES