Comunicat de la CASS relatiu a la sol·licitud de pensions de viduïtat

Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social
Façana de la Caixa Andorrana de Seguretat Social. Foto: EOG

La Caixa Andorrana de Seguretat Social (CASS) comunica, als seus afiliats, que la disposició transitòria primera de la Llei 01/2024, de l’1 de febrer, del pressupost per a l’exercici de 2024, ha establert que les persones vídues disposen d’un termini d’un any a comptar del 27 de febrer de 2024 per a sol·licitar l’aplicació de la modificació de l’article 180.1 de la Llei 17/2008 de la seguretat social. Aquesta disposició modificada, en part, estableix com segueix: 

“Si la persona assegurada difunta és titular d’una pensió de jubilació i ha cotitzat almenys dotze mesos a la branca general i a la branca jubilació, genera el dret a la pensió de viduïtat.” El reconeixement de la prestació pren efecte a comptar de la data de presentació de la sol·licitud al servei de tràmits de la CASS.

Les persones interessades han de presentar la sol·licitud CASS-0228 que figura a la pàgina htps://www.cass.ad/formularis, concertant cita prèvia a htps://www.cass.ad/no-faci-cues o bé trucant al 870870.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES