Baixen en 5 milions d’euros els ingressos per l’impost al consum que grava el tabac

La taxa al consum, que grava sobretot el tabac, va ingressar a 30 de setembre 77 milions, xifra que representa prop de 5 milions menys que en el mateix període del 2018. Així apareix en la liquidació del pressupost del tercer trimestre del 2019, on també s’indica que els ingressos han pujat respecte de l’any passat.

El Govern ha presentat la liquidació del tercer trimestre del 2019. Una de les dades més destacables és la tendència a la baixa de la taxa al consum, que grava les importacions de tabac i que constitueix una de les principals fonts d’ingressos de l’administració.

El 30 de setembre havien entrat per aquest concepte 77,4 milions, és a dir, una disminució del 5,6% sobre els primers 9 mesos del 2018.

Segons apareix en la memòria de la liquidació, aquesta davallada està directament relacionada amb el volum d’importacions agrícoles i s’haurà d’esperar a propers exercicis per veure si ha estat una dada puntual.

Els ingressos globals, per la seva banda, van ser de 344,7 milions, xifra que suposa un increment de més de 9 milions respecte del 2018. Els impostos directes han pujat 4 milions. Aquest creixement està principalment associat al bon comportament de l’IRPF, però també han tingut comportaments favorables l’impost de societats i el de renda dels no residents.

Finalment, s’ha de destacar que a 30 de setembre hi havia 392 milions d’euros en despeses, una xifra lleugerament inferior a la de l’exercici anterior.

TOTES LES NOTÍCIES