94 persones begudes conduint durant la darrera setmana

El Cos de Policia ha finalitzat el període de la darrera campanya de controls preventius d’alcoholèmia/droga, realitzada de les 7 hores del dia 2 a les 19 hores del dia 29 de desembre de 2019.
S’han efectuat un total de 1.336 controls dels quals 1.242 han donat un resultat negatiu i 94 un resultat positiu.

Dels 94 controls positius:
– 34 han comportat sancions administratives (taxa d’alcohol dins la franja de 0,51 g/l a 0,80 g/l)
– 60 han comportat detenció amb els següents paràmetres:
– de 0,81 g/l a 1,20 g/l: 23 detinguts
– de 1,21 g/l a 1,60 g/l: 24 detinguts
– de 1,61 g/l a 2,00 g/l: 8 detinguts
– superior a 2,00 g/l: 2 detinguts (les dues de 2,01 g/l)
– alcohol i prova de tòxics: 1 detingut (0,81 g/l i tòxics)
– positiu a la prova de tòxics: 2 detinguts
– refús a la prova: 0 detinguts
– conductors professionals: 0 detinguts

El percentatge és del 7,03 % de positius en relació als controls efectuats.
El percentatge de positius en la campanya de Nadal de l’any 2018 va ser del 5,91 %.

El resultat d’aquesta campanya és el que es detalla a continuació:
– de les 60 persones detingudes, 3 són dones i 57 homes, dels quals 56 residents i 4 no residents.

Pel que fa a les franges d’edat d’aquests conductors detinguts, han estat:
– de 18 a 25 anys: 11 detinguts
– de 26 a 40 anys: 26 detinguts
– superior a 40 anys: 23 detinguts

Resum dels controls per franja horària, amb sancions i detencions:
– entre les 6 i les 14 hores: 336 controls, amb 2 sancions i 1 detingut
– entre les 14 i les 22 hores: 532 controls, amb 1 sanció i 11 detencions
– entre les 22 i les 06 hores: 468 controls, amb 31 sancions i 48 detencions

Fer esment que del total de persones detingudes, 4 d’aquests conductors han estat involucrats en accidents de circulació de danys materials i, 2 en accidents amb ferits.

Amb l’esmentada campanya de controls, la direcció del Cos vol fer palès novament que la suma d’alcohol+volant és del tot inviable. L’objectiu d’aquesta campanya ha estat encaminada a la disminució de la sinistralitat a les carreteres, i amb la finalitat última de l’assoliment de l’objectiu marcat de la disminució dels accidents.

El Cos de Policia destaca que lamentablement, tot i haver publicitat activament la present campanya, es constata que el nombre de controls positius realitzats en la franja horària de 22 hores a 06 hores, ha estat del 16,88 %.

TOTES LES NOTÍCIES