Andorra ha recuperat la inversió estrangera que va perdre l’any passat

Jordi Gallardo
El ministre Jordi Gallardo, juntament amb Alexandre Cucurell. Foto: SFG

El ministre de Presidència, Economia i Empresa, Jordi Gallardo, ha presentat el balanç de les dades d’inversió estrangera i la seva evolució del 2019 fins a la data. La comparativa dels tres anys s’ha dut a terme amb les dades d’inversió directa i d’inversió en immobles, ambdues autoritzades, del primer semestre de cada any. El ministre ha posat en relleu que les xifres reflecteixen que la inversió estrangera prevista per al 2020, que no es va sol·licitar ni autoritzar a causa del context de pandèmia, s’ha desplaçat en el temps i finalment s’ha acabat autoritzant durant el 2021.

El ministre Gallardo s’ha referit a la tendència a l’alça durant els últims anys del nombre de sol·licituds d’inversió estrangera autoritzades de les empreses foranies. El 2019 es van autoritzar 276 sol·licituds durant el primer semestre; el 2020 van ser 210 les sol·licituds autoritzades en el mateix període i el 2021 han estat 535 les sol·licituds autoritzades de gener a juny.

Pel que fa a les sol·licituds d’inversió estrangera d’immobles autoritzades, el ministre ha destacat que si bé el nombre no és significatiu, el volum d’inversió gairebé s’ha duplicat.

Pel que fa a les dades per països d’inversió estrangera directa, les empreses provinents d’Espanya han passat del 44% el 2019 al 51% el 2021, les procedents de França, han passat del 23% el 2019 al 26% el 2021. Quant a les dades d’inversió estrangera en immobles, les autoritzades provinents d’Espanya passen del 56% el 2019, a un 50% el 2021. Les provinents de França es van situar 20% el 2019 i en un 24% el 2021.

Per sectors, destaca l’increment de les societats que gestionen patrimoni, la prestació de serveis i les activitats comercials a Andorra o des d’Andorra a l’exterior i s’apunta una obertura en sectors dedicats a la fabricació o el projectes d’investigació.

Jordi Gallardo ha conclòs valorant de manera positiva l’evolució de les dades, i ha destacat que l’estratègia de diversificació, atracció i de desenclavament que s’està duent a terme està revertint en una notable tendència a l’alça en la inversió estrangera.

TOTES LES NOTÍCIES