L’APDA té dubtes sobre la fiscalització del Consell General sobre l’organisme

La directora de l'Agència de Protecció de Dades, Resma Punjabi (ATV)
La directora de l’Agència de Protecció de Dades, Resma Punjabi (ATV)

Respecte a les declaracions realitzades en la roda de premsa d’ahir dimarts per part del síndic general, l’Agència Andorrana de Protecció de Dades (APDA) ha emès un comunicat en relació a que el Consell General no aprova l’augment salarial per a uns càrrecs de l’organisme. Comunicat íntegre:

“En primer lloc, la cap no va decidir de forma ferma res respecte als salaris dels càrrecs nomenats. 

En segon lloc, l’APDA està treballant en la regularització d’una graella salarial per al personal adscrit i amb l’estudi de la bretxa salarial de gènere i l’equitat salarial de tot el personal.

En tercer lloc, no es pot confirmar que es va detectar una decisió sobre els salaris de càrrecs nomenats en el marc de la fiscalització del contracte del tècnic superior, ja que l’APDA no va prendre cap decisió ferma al respecte i va lliurar voluntàriament tota la documentació i aquella addicional per a la seva fiscalització. 

Cal assenyalar que les manifestacions fetes ahir en la roda de premsa van tenir lloc quan l’APDA encara estava dins del termini per a fer les al·legacions de l’informe d’intervenció, i per tant, es va fer pública una informació incorrecta, imparcial i esbiaixada sense tenir en compte els aclariments de l’APDA.

Respecte l’actualització de la Guia interna de Gestió de Persones, a principis del mes d’abril, l’APDA va contractar una empresa especialitzada en recursos humans. Actualment, aquesta empresa continua desenvolupant les seves tasques. 

L’APDA va facilitar a la Intervenció delegada del Consell General una versió preliminar de la Guia interna de Gestió de Persones, en la qual s’establia de forma definitiva el salari del tècnic superior per a poder avançar amb la seva contractació i de forma provisional altres aspectes sense determinar o en procés de desenvolupament. Aquests aspectes sense determinar, s’estan desenvolupant en l’actualitat, alguns d’aquests fan referència a la bretxa salarial de gènere, l’equitat salarial o el desenvolupament d’un diccionari de competències. En cap moment s’està treballant per una proposta d’augment de salari sinó per un plantejament coherent en el que la retribució respecti la llei d’igualtat i correspongui de forma real a les competències i responsabilitats respecte l’acompliment de la feina de forma justa i equitativa. Així mateix, s’entén que no és coherent que el salari d’un inspector sigui pràcticament el mateix del d’un tècnic superior. 

La documentació consolidada per Intervenció respecte aquestes qüestions es presentarà durant la setmana del 20 de maig com es tenia previst. 

La cap de l’APDA mostra el seu compromís per al compliment de la transparència i la rendició de comptes. De fet, la LQPD ja preveu que el control financer de l’Agència el porta a terme el Tribunal de Comptes. Tanmateix, detecta incompatibilitats respecte la fiscalització per part d’un ens polític envers un organisme independent que té la missió de vetllar pels drets relatius a la protecció de dades dels ciutadans i alhora supervisa el compliment de la llei de protecció de dades per part de les administracions públiques, entre les quals hi ha el Consell General. Donat que la independència de les Autoritats de Control Europees es determina com un element clau en la seva idiosincràsia i és un aspecte primordial perquè Andorra obtingui la decisió d’adequació de la Comissió Europea, l’APDA procedirà a fer una consulta als òrgans europeus de protecció de dades sobre diverses qüestions relacionades amb les ingerències indegudes per part del Consell General i dels Grups Parlamentaris i sobre la seva opinió en relació amb la fiscalització de l’Agència per part d’un ens polític i demanarà recomanacions sobre com retre comptes de la forma més transparent sense que això impliqui cap conflicte d’interessos en el mandat legal de l’APDA”. 

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES