La població d’ossos al Pirineu continua creixent i arriba als 76 exemplars

Dues femelles d'os captades pel Grup de Seguiment Transfronterer de l'Os Bru al Pirineu (Foto: GenCat)
Dues femelles d’os captades pel Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru al Pirineu (Foto: GenCat)

El Grup de Seguiment Transfronterer de l’Os Bru al Pirineu (GSTOP) ha comptabilitzat fins a 76 exemplars al Pirineu durant el 2022. La xifra correspon al nombre mínim d’ossos detectats en un any i marca una tendència creixent, ja que al 2020 es va passar de 68 a 69 i al 2021 de 70 a 74 exemplars. Mentre, a Catalunya hi ha 38 exemplars d’os bru a la Val d’Aran, el Pallars Sobirà i l’Alta Ribagorça. Encara hi ha constància de les femelles Caramellita i Bambou, nascudes el 2002 i 2007, i altres més joves. També es confirma la presència de tres mascles a l’Alta Ribagorça: Sardo, New20-03 i New20-02. Així, el recompte és de 21 adults, 11 subadults i 6 cadells; amb 20 mascles, 17 femelles i 1 cadell de sexe que encara no s’ha pogut determinar.

El GSTOP, que ha fet balanç de la població d’os bru de 2022 i de les actuacions de seguiment i conservació dutes a terme en aquest període, està format per representants del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural, el Cos d’Agents Rurals, el Conselh Generau d’Aran i els governs d’Andorra i França, l’Aragó i Navarra. 

L’àrea geogràfica de presència d’aquest animal al Pirineu comprèn una superfície de 5.700 quilòmetres quadrats (800 menys que l’any 2021 i 2.500 menys que l’any 2020). Aquesta reducció és perquè no hi ha exemplars d’ossos amb seguiment satel·lital.

Pel que fa al sexe de la població comptabilitzada al 2022 al conjunt del Pirineu, hi ha 39 femelles i 35 mascles (més dos exemplars de sexe no identificat). Dels 76 exemplars, 39 (51,5%) són adults, 24 (31,5%) són subadults i 13 (17%) són cadells de l’any. D’aquests darrers, n’hi ha 6 femelles, 5 mascles i 2 de sexe no identificat. Entre els anys 1996 i 2022 han nascut 128 cries de 71 ventrades.

Pel que fa a ossos que es donen per morts o desapareguts durant l’any 2022, la xifra és de sis. En aquest recompte de baixes, es comptabilitzen els exemplars dels quals es té evidència de la mort o bé no es té cap indici des de fa dos anys. D’altra banda, de 16 cadells nascuts al 2021, 11 (68,75%) han sobreviscut el primer any i han estat detectats durant 2022.Seguiment a Catalunya

Pel que fa al seguiment de l’espècie a Catalunya, durant el 2022 s’han recollit 1.146 indicis d’os que corresponen a 770 contactes diferents. Les dades més importants són les mostres de pèls (440), el fotoparament (413) i els excrements recollits (170). També hi ha hagut 37 observacions. En tot el Pirineu, a tots dos vessants, s’han detectat un total 2.584 indicis o rastres. A més, s’han analitzat als laboratoris de la Facultat de Veterinària de la Universitat Autònoma de Barcelona i al laboratori francès Antagène més de 760 mostres per a la identificació genètica.

La GSTOP va acordar fer un canvi de nomenclatura dels ossos, ja que actualment hi ha molts animals que tenen dos codis de laboratori i això es presta a confusió. A partir d’ara, tots els exemplars que formen part o han format part de la població pirinenca actual des de l’any 1996 tenen un codi format per una lletra (M, F o D, mascle, femella o desconegut) i un número de tres xifres, segons la seva edat i antiguitat. Per exemple, la femella Ziva, la primera ossa alliberada l’any 1996, és F001 i un cadell mascle nascut l’any 2020 és M138.

[do_widget id=category-posts-pro-64]