Gestionar l’aigua per a salvar els aiguamolls del canvi climàtic

Una zona d'aiguamolls en perill (Ecoticias)
Una zona d’aiguamolls en perill (Ecoticias)

A mesura que augmenta el nivell del mar i s’incrementi la intensitat i la freqüència de les tempestes i els esdeveniments extrems, les zones humides costaneres absorbeixen més aigua salada a través de fonts d’aigua superficial i subterrània. Cal fer, doncs, el que sigui per a salvar-los.

Els climes estan canviant als ecosistemes d’aiguamolls de tot el món. Una investigació del Servei Geològic dels EUA en col·laboració amb la Universitat Estatal de Clayton va examinar l’impacte de l’ús històric de la terra en aquests entorns clau i va proposar de fer servir tècniques de subministrament d’aigua dolça desenvolupades per a aiguamolls interiors per a ajudar a gestionar els sistemes costaners.

L’equip va emfatitzar l’impacte de l’ús humà de la terra al llarg del temps. Centrant-se específicament en el subministrament d’aigua als aiguamolls interiors, els investigadors volien saber si era possible utilitzar les tècniques de remediació d’aiguamolls interiors per a mitigar la salinització dels aiguamolls costaners en augmentar el subministrament d’aigua dolça a les regions seleccionades.

«Tant l’ús de la terra com el canvi climàtic influeixen en la salut d’aquests ecosistemes, especialment en els paisatges costaners, on la salinització complica el problema». Això ho va dir Beth A. Middleton del Servei Geològic dels EUA, Centre de Recerca d’Aiguamolls i Aquàtics.

«Si bé els enfocaments de remediació sovint són més coneguts i significatius en entorns de l’interior, la solució als aiguamolls costaners pot ser similar, particularment si s’ha alterat el flux d’aigua dolça dels rius de l’interior a la costa».Canvi climàtic i ús dels sòls

Tot i això, l’enllaç del canvi climàtic entre l’augment del nivell del mar i l’augment de l’activitat de les tempestes és només una part de la història de la salinització costanera. Les zones humides costaneres també experimenten nivells creixents de salinitat a causa de la reducció de l’entrada d’aigua dolça de fonts terrestres a causa dels canals de drenatge i el bombament d’aigua per a l’agricultura i el desenvolupament. L’extracció de geofluids també pot fer que el sòl s’enfonsi gradualment.

Eventualment, la salinització dels aiguamolls costaners pot acabar amb les espècies d’arbres en reduir el flux i la producció de saba. El resultat és la conformació de “boscos fantasmes”. La mortalitat dels arbres pot precedir el col·lapse de l’aiguamoll, el manglar o el pantà.

«Clarament, en aquest cas, la salinització d’aquestes zones costaneres no només té a veure amb el canvi climàtic, sinó també amb l’ús de la terra», va dir Boudell. «Si a l’escalfament global li sumem l’ús més gran d’aigües subterrànies i superficials per part dels humans, el resultat és una reducció de l’aigua dolça disponible per a les terres naturals. I, això, pot conduir al col·lapse ecosistèmic».

Les tècniques utilitzades principalment per a proporcionar flux d’aigua dolça a les planes al·luvials de l’interior poden reduir la salinització en certs aiguamolls costaners. Si bé s’han fet esforços locals per a tornar a humitejar les planes al·luvials seques per la desconnexió hidrològica, sovint hi ha poc seguiment i control dels resultats. I això ha de canviar.Més aigua per a salvar els aiguamolls

Els estudis previs han demostrat que la vegetació estressada per la sequera, l’extracció d’aigua o la salinització pot ser contrarestada per l’alliberament d’aigua dolça i, també, per esdeveniments ocasionals de pluges intenses que poden mantenir les espècies fonamentals i la funció de l’ecosistema.

Si la disponibilitat d’aigua dolça està limitada per la reducció de les pluges i la capa de neu, o el desviament d’aigua per a ús municipal i agrícola, es poden fer servir fonts alternatives d’aigua, proposen els experts.

Per exemple, els fluxos base decreixents s’han complementat amb efluents tractats, aigües pluvials i escorrenties de reg. La descàrrega no va imitar els règims de flux natural a causa de preocupacions sobre el risc d’inundació, però es van crear o complementar fluxos de base de rierol.

“Serà necessari abordar la qualitat de l’aigua i el grau de tractament de les aigües residuals per a garantir la seguretat pública i ambiental d’aquestes mesures”, va dir Boudell. Tot i això, segons la nostra experiència, les fonts alternatives d’aigua poden mantenir i restaurar els ecosistemes riberencs en regions amb escassetat d’aigua, particularment en entorns urbans».Per Ecoticias

TOTES LES NOTÍCIES