Canvi climàtic

Un dels reptes que segurament caldrà afrontar durant l’any 2020 serà el del Canvi Climàtic. Una possible resposta, adequada per superar les seves amenaces, podria consistir a ampliar i aprofundir la democràcia, ajudant a crear nous canals, en els que les persones prenguin la paraula, debatent entre elles, mitjançant un intercanvi d’idees, basats en la vida comunitària i la cooperació, promovent que la ciutadania estudiï i expressi el que li resulta veritablement important, el que més importància té en la seva vida, o, potser, recuperant les ocasions que hi havia en el passat per fer-ho: converses locals, debats de tota la comunitat, com les reunions municipals que alguns teòrics han considerat com el cor de la democràcia.

Caldria definir en primer lloc els diferents àmbits en què es desenvolupa la democràcia. Començant per la família, tot considerant que les famílies, abans eren en general poc democràtiques, qüestió que en aquests moments majoritàriament no es dona. Algunes decisions que prenen les famílies impliquen a més gent. Les accions necessàries van més enllà del que una sola família aconseguiria fer per si sola. Així que s’ajunten amb veïns, plantejant debats democràtics, inicialment locals i per sobre d’ells en altres nivells comarcals, nacionals i globals. Considerant que la llavor dels canvis socials es sembren en la vida local, fomentant la creació de grups determinats, que s’uneixin en una acció col·lectiva, en la que tots els seus membres hi participen de forma democràtica.

TOTES LES NOTÍCIES