S’aprova la modificació del decret de la segona fase dels crèdits tous i la pròrroga dels avals concedits

Eric Jover i Joan Martínez Benazet a la sala de premsa del Govern.
Eric Jover i Joan Martínez Benazet a la sala de premsa del Govern. Foto: SFG

El Consell de Ministres ha aprovat aquest dimecres, a proposta del titular de Finances, Eric Jover, la modificació del Decret de la segona fase dels crèdits tous i la pròrroga dels avals ja concedits per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2.

Els canvis que s’introdueixen amplien la llista de conceptes pels quals es pot sol·licitar l’aval de l’Executiu, incorporant les quotes de les operacions de lísing (arrendament financer). Així mateix, es té en consideració que la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2 continua tenint un impacte directe sobre el teixit productiu d’Andorra. Un fet que té una repercussió sobre la facturació i la capacitat de retorn dels sol·licitants dels avals del Govern.

A més, es destaca la voluntat de facilitar al màxim l’amortització de les pòlisses de crèdit atorgades durant l’any 2020 en el marc dels dos programes extraordinaris d’avals per a empreses i negocis, el venciment de les quals està previst per als propers mesos.

D’aquesta manera, en la sessió del Consell de Ministres d’avui també s’ha aprovat la prorroga automàtica dels venciments de les pòlisses de crèdit formalitzades durant l’any 2020 –corresponents tant al primer com al segon programa extraordinari d’avals per a empreses i negocis per la situació d’emergència sanitària causada pel coronavirus SARS-CoV-2– per un període de sis mesos, a comptar des de la data de venciment que consti en el contracte de formalització de les respectives pòlisses.

Aquesta pròrroga s’entén sense perjudici del dret dels beneficiaris d’amortitzar anticipadament les pòlisses de crèdit, així com de la possibilitat que puguin sol·licitar la reconducció del deute en forma de préstec. En aquest darrer supòsit, cal que presentin la petició de reconducció a través de l’adreça de correu electrònic  credits.covid19@govern.ad.

 

Els crèdits tous avalats pel Govern beneficien 15.083 treballadors del país

En matèria de crèdits tous avalats pel Govern, el ministre de Finances i Portaveu, Eric Jover, ha explicat que en la primera fase s’han concedit 129,8 milions d’euros, acceptant 1.369 de les 1.509 sol·licituds que s’han rebut. El volum mig concedit per crèdit és de 85.939 euros. Així, un total de 15.083 assalariats s’han vist beneficiats del programa d’ajuts extraordinaris en la primera fase, una xifra que representa el 50% dels assalariats/autònoms del sector empresarial privat del país.

TOTES LES NOTÍCIES