Les exportacions creixen un 26,1% al 2020 i sumen un valor de 143,49 milions

Gràfics d'evolució de les importacions a dalt i les exportacions a sota
Gràfics d’evolució de les importacions a dalt i les exportacions a baix. Font: Departament d’Estadística

Les exportacions durant el mes de desembre han sumat 14,90 milions d’euros, amb una variació percentual positiva del +61,5% respecte al període anterior. Les partides exportades que destaquen amb una variació percentual positiva i una major variació absoluta són “Electrònica” amb un +91,0%, “Transport” amb un +192,9% i “Joieria” amb un +90,4%. Tenen una variació percentual negativa i una variació absoluta més significativa les partides “Industrial” (-13,5%) i “Diversos” (-12,9%). Així n’ha informat el Departament d’Estadística en una nota de premsa.

Pel que fa a l’acumulat de l’any 2020, les exportacions tenen un valor de 143,49 milions d’euros, amb una variació percentual positiva del +26,1% respecte a l’acumulat de l’any 2019. Les partides amb una variació positiva i major variació absoluta són “Diversos” amb un +268,8%, “Transport” amb un +17,3% i “Vestit i calçat” amb un +8,5%. Per contra, destaquen amb una major variació absoluta negativa les partides “Joieria” amb un -26,7%, “Electrònica” amb un -3,7% i “Construcció” amb un -25,4%.

Les importacions durant el mes de desembre han sumat un valor de 92,09 milions d’euros, el que suposa una variació percentual del -21,2% respecte al desembre de l’any anterior. Té una variació percentual positiva destacada el grup “Transport” amb un +21,3%. Per contra, els grups amb una variació percentual negativa més destacada són ”Farmàcia-perfumeria” amb un -46,7%, “Vestit i calçat” amb un -44,2%, “Begudes i tabac” amb un -39,7%, “Electrònica” amb un -27,0% i “Alimentació” amb un -26,9%. Sense el capítol “Energia”, la variació percentual és d’un -20,6%.

Pel que fa a l’acumulat de l’any 2020, les importacions han tingut un valor de 1.310,65 milions d’euros, el que suposa una variació percentual negativa del -4,9% respecte a l’acumulat de l’any 2019, en que les importacions en valor van ser de 1.377,93 milions d’euros. Sense el capítol “Energia”, les importacions disminueixen un -2,3% en comparació a l’any anterior. Destaca amb una variació percentual positiva la partida “Diversos” (+135,5%). Per contra, les partides amb una variació percentual negativa més destacada són “Energia” (-34,6%), “Farmàcia-perfumeria” (-28,0%), “Vestit i calçat” (-27,0%) i “Begudes i tabac” (-24,9%).

 

Dades ajustades

Pel que fa a les importacions mensuals expressades en dades ajustades, és a dir, un cop eliminades les variacions causades pels efectes del calendari i del període de l’any en què ens trobem, mostren una tendència a la baixa en els darrers cinc mesos, situant-se en un -7,7% en aquest mes de desembre.

Seguidament, les variacions intermensuals de les exportacions, expressades en els mateixos termes, mostren una tendència a la baixa, tot i que amb un valor positiu, en el darrer mes, situant-se en un +4,2% en aquest últim mes.

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES