Una grua de construcció

A partir de l’elaboració de la comptabilitat trimestral d’Andorra iniciada l’any 2017 (base any 2010) i que es remunta des de l’any 2002, es compta amb una estimació avançada del ProducteLlegir