La CCIS i el Departament d’Estadística signen un conveni per a elaborar l’índex de confiança empresarial

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis
La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis. Foto: Fòrum.ad

La Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra (CCIS) i el Departament d’Estadística del Govern han signat un conveni de col·laboració per calcular l’índex de confiança empresarial (ICE). Aquest indicador és una de les estadístiques oficials incloses en la Llei 13/2022, del 12 de maig, del Pla d’estadística 2022-2025 i el Decret 68/2024, del 21 de febrer, d’aprovació del Programa estadístic anual 2024.

Té com a objectiu mostrar l’evolució de la confiança empresarial, a partir de l’opinió dels empresaris, i així poder dur a terme un seguiment avançat de la conjuntura de manera harmonitzada amb les economies de l’entorn.

La Cambra elabora des de 1997 l’informe dels resultats de les enquestes de clima empresarial, que permeten fer un seguiment actualitzat de la situació econòmica del país, així com elaborar l’informe econòmic anual. A partir d’enguany aquestes enquestes d’opinió empresarial també serviran de base per a obtenir la informació necessària per al càlcul de l’ICE, un indicador clau per a mesurar el pols econòmic del teixit empresarial andorrà. 

D’aquesta manera, complementàriament a les enquestes semestrals que habitualment elabora la Cambra, també es faran enquestes breus de periodicitat trimestral, que seran fonamentals per al càlcul de l’ICE. La finalitat és disposar d’informació sobre la marxa dels negocis de l’empresa en el trimestre finalitzat (situació) i en el trimestre entrant (expectatives). 

Aquesta freqüència permetrà una anàlisi més àgil i ràpida del cicle econòmic i oferirà a les empreses una visió més precisa i actualitzada de l’entorn empresarial. També permetrà detectar canvis de tendència en el cicle econòmic de manera més immediata, i proporcionarà així una visió més completa i actualitzada de la situació econòmica.

Addicionalment a les preguntes bàsiques per a conèixer l’opinió i la interpretació que fan els empresaris sobre la realitat empresarial i econòmica d’Andorra, les enquestes de conjuntura de la Cambra continuaran recollint informació d’àmbits d’interès sobre factors que incideixen en l’activitat econòmica i l’entorn empresarial.

Les enquestes d’opinió de la Cambra recollien fins l’any passat la informació d’empreses dels sectors de la indústria, la construcció, el comerç al detall i el sector hoteler. A partir d’aquest any s’amplia l’àmbit d’estudi amb la inclusió de totes les activitats de serveis del sector privat. Pel que fa a l’ICE, també es considerarà el sector de l’agricultura, amb la finalitat d’obtenir una visió més general i representativa del teixit econòmic andorrà.

Amb aquest conveni, la Cambra de Comerç, Indústria i Serveis d’Andorra i el Departament d’Estadística del Govern mostren el seu compromís amb el desenvolupament de dades estadístiques i la millora de les eines disponibles per a l’avaluació i la presa de decisions en el món empresarial.

TOTES LES NOTÍCIES