Pirineu: Agricultor i vols renovar maquinària? Això t’interessarà

Un tractor per a realitzar tasques als conreus (sergiorojoes / freepik)
Un tractor per a realitzar tasques als conreus (sergiorojoes / freepik)

Aquesta és una informació que pot ser d’interès per als agricultors del Pirineu i Prepirineu. El Ministeri espanyol d’Agricultura, Pesca i Alimentació (MAPA) ha convocat els ajuts del pla de renovació del parc de maquinària agrícola (Renove) 2023 amb un pressupost total de 9.545.350 euros, fet que significa un important increment del 45,7 % respecte a l’any anterior. L’extracte de l’ordre ministerial amb la convocatòria està publicat al Butlletí Oficial de l’Estat (BOE).

L’objectiu del Pla Renove és modernitzar el parc de maquinària mitjançant l’ajuda a la compra d’aparells i equips amb noves tecnologies que permetin unes tècniques agrícoles més respectuoses amb el medi ambient i l’aclaparament de la maquinària antiga.

L’increment del pressupost fa que aquesta convocatòria sigui la de més quantia dels darrers anys i reflex del compromís del Govern espanyol amb la modernització de l’activitat agrària en tots els seus àmbits. La convocatòria compta amb dues línies d’ajuts: una per a sembradores de sembra directa, dotada amb dotada de 3.545.350 euros i, una altra, per a la resta de maquinària, tractors i automotrius que preveu l’ordre amb un pressupost de 6 milions d’euros. Si un cop finalitzat els terminis queden encara fons disponibles a qualsevol de les dues línies, es podran utilitzar per a satisfer la llista d’espera.

Entre altres objectius, aquesta línia d’ajudes va encaminada també a reduir les emissions de CO2, amoníac i partícules amb els sistemes d’aplicació localitzada de purins, davant de sistemes com els de ventall o canons, i optimitzar l’aplicació d’insums i fixació de carboni a terra mitjançant els nous equips de fitosanitaris i adobadores.

Les sembradores directes seran les eines clau per a dur a terme una agricultura de conservació que redueixi les tasques al camp, les emissions de CO2, augmenti el contingut de matèria orgànica del sòl i previngui la seva erosió. D’aquesta manera milloraran l’adaptació a l’entorn i la protecció ambiental, a més de garantir més eficàcia i seguretat en la producció primària.

Els interessats poden adquirir la màquina per la qual vulguin sol·licitar subvenció en inscriure-la al Registre Oficial de Maquinària Agrícola (ROMA) i realitzar els tràmits pertinents.

El termini per a la presentació de les sol·licituds s’obrirà el proper divendres 7 de juliol i es prolongarà fins al 15 de setembre, inclòs.

Tota la informació del Pla Renove 2023 està disponible a la pàgina web del ministeri.

TOTES LES NOTÍCIES