L’estabilització de la zona de la Portalada costarà 4,4 MEUR més despeses de personal

mur de protecció portalada

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular d’Ordenament Territorial, Jordi Torres, la licitació dels treballs d’estabilització i protecció de la zona de la Portalada, a la CG1, després del despreniment de blocs rocosos del passat mes d’agost.

Entre les tasques a efectuar-hi més destacables, es contempla l’execució d’un peu per estabilitzar per gravetat la part submergida del mur de sosteniment de la carretera, la realització d’ancoratges definitius en la part superior, l’estabilització amb una escullera del talús de la zona nord i la construcció d’un mur pantalla al límit de la carretera, d’entre 5 i 9 metres d’alçada.

Tal com ha explicat el ministre Portaveu, Eric Jover, “donada la urgència per efectuar els treballs, el Govern considera convenient licitar-los abans de l’aprovació dels pressupostos 2020”. I és que des de la caiguda dels blocs rocosos el passat 10 d’agost, es manté a la zona un dispositiu d’emergència  que comporta importants recursos humans i materials així com l’adopció de mesures restrictives a la circulació de vehicles.

Jover ha afegit que, paral·lelament, el Govern està duent a terme els tràmits necessaris per poder rescabalar les despeses derivades de les intervencions en aquesta zona afectada per una esllavissada ocorreguda el passat mes d’agost. Aquestes intervencions tindran un cost de 4,4 milions d’euros. A més, s’hi haurà de sumar les despeses de personal dels cossos de seguretat i tècnics, hores extres i dietes.

La licitació es farà mitjançant concurs nacional públic obert i modalitat ordinària. El termini d’execució previst de les obres és de 12 mesos. Les ofertes s’han de presentar en un sobre tancat, en horari d’atenció al públic al Servei de Tràmits, fins el 19 de març del 2020.