Les persones que arribin a Andorra procedents de Brasil i Sudàfrica hauran de fer quarantena preventiva

Un passaport espanyol i un andorrà
Un passaport espanyol i un andorrà. Foto: ARXIU

El Consell de Ministres ha aprovat, a proposta del titular de Salut, Joan Martínez Benazet, el decret que regula el confinament temporal per a les persones procedents de zones de més risc. El Decret s’emmarca en les mesures de prevenció per minimitzar el risc de transmissió del coronavirus SARS-CoV-2, i especialment davant l’aparició de noves variants del virus.

Així doncs, el text estableix que les persones procedents de Brasil i Sudàfrica – i d’altres zones que el ministeri de Salut pugui considerar de més risc– que tinguin com a destí el Principat d’Andorra hagin de fer una quarantena obligatòria de catorze dies en arribar al país. D’aquesta manera, les persones que es desplacin a Andorra després d’una estada a aquests territoris han de notificar-ho per via telemàtica al ministeri d’Afers Exteriors i identificar-se degudament.

D’altra banda, el Decret també estableix la obligatorietat de presentar una prova diagnòstica (PCR o TMA) amb resultat negatiu i efectuada amb una anterioritat màxima de 72 hores abans de poder accedir al país. El document, que pot presentar-se en format físic o electrònic, ha de ser original, estar redactat en català, espanyol, francès o anglès i ha d’incloure dades d’identificació, la data de la prova, el lloc on s’ha fet i el resultat negatiu.

El Decret entra en vigor el mateix dia de publicar-se al BOPA. Les persones que incompleixin aquest Decret podran ser sancionades d’acord amb la Llei general de sanitat.

TOTES LES NOTÍCIES