Obert el concurs públic per a l’adjudicació de l’explotació del quiosc bar del passeig Joan Brudieu

Passeig Joan Brudieu de la Seu d'Urgell
Passeig Joan Brudieu de la Seu d’Urgell. Foto: Ajuntament de la Seu d’Urgell

L’Ajuntament de la Seu d’Urgell ha convocat el concurs públic per a l’adjudicació del quiosc bar del passeig Joan Brudieu. La concessió tindrà una durada de 4 anys a comptar des de la data de signatura del contracte. Aquest termini es podrà prorrogar per a dos períodes successius d’un any.  

El concessionari de l’explotació d’aquest bar obtindrà de manera íntegra els beneficis que es generin en el normal desenvolupament d’aquesta activitat. Pel que fa al tipus de licitació es fixa el preu de sortida en 8.000 euros anuals (IVA inclòs).

Les ofertes s’han de presentar només de manera telemàtica mitjançant l’eina Sobre Digital, integrada en la Plataforma de Serveis de Contractació Pública de Catalunya.

L’anunci de la licitació del contracte d’explotació del quiosc bar del passeig Joan Brudieu, en règim de concessió per l’ús privatiu del domini públic, es pot trobar a l’e-tauler de l’Ajuntament de la Seu d’Urgell: https://www.laseu.cat/tramits-i-serveis/taulell-danuncis-oficials

La data límit de presentació d’ofertes és el pròxim 30 d’abril.

[do_widget id=category-posts-pro-64]