L’escola bressol de Canillo obre aquest dimarts

l'Escola Bressol Les Orenetes de Canillo
l’Escola Bressol Les Orenetes de Canillo. Foto: Facebook Escola Bressol de Canillo

L’escola bressol de Canillo tornarà a obrir aquest dimarts, 19 de maig, per donar servei a 8 famílies que l’han sol·licitat fins al moment. S’han habilitat dues aules on hi haurà 4 infants per aula amb una educadora, i hi haurà una educadora de reforç per assegurar el bon funcionament.

La reobertura de l’escola bressol ha suposat un esforç organitzatiu important ja que una part del personal són voluntaris al dispositiu dels tests massius de Canillo. En el cas que sigui necessari, si hi ha un increment de demanda per part de les famílies, a partir del mes de juny està previst poder obrir més aules per donar-hi resposta.

Les mesures que s’han adoptat d’acord amb el protocol de reobertura del Govern d’Andorra i que s’hauran de seguir tant per part de tot el personal de les escoles bressol com per les famílies són:

  • Es farà la neteja i desinfecció a fons dos cops al dia (matí i tarda), així com neteges regulars. S’han extremat les mesures de neteja i desinfecció de totes les instal·lacions. Després de cada ús: el canviador, wc tant d’infants com d’adults, manetes de portes, interruptors, s’hauran de netejar i desinfectar, i s’ha d’extremar el rentat de mans tant d’infants com d’adults.
  • Abans de l’entrada de l’infant a l’aula se li prendrà la temperatura, i se li canviarà la roba i les sabates que porti posades de casa.
  • Es netejarà i es desinfectarà regularment l’espai exterior i es dividirà en dos perquè puguin sortir les dues classes el màxim de temps possible.
  • Cada infant farà la migdiada a la seva aula i els llençols es rentaran diàriament a l’escola bressol.
  • Pel que fa als àpats es seguirà amb les mateixes rutines establertes habitualment ja que són les mateixes que fixa el protocol, s’incrementarà la distància entre infants i s’utilitzarà un pitet net per a cada àpat. Un cop finalitzat l’àpat es procedirà a la neteja i desinfecció.
  • S’ha habilitat una sala per si fos necessari aïllar un infant que presentés simptomatologia associada a la covid19.
  • Pel que fa les mercaderies, abans d’entrar a la cuina es desinfectaran. Tots els embolcalls tant de plàstic com de cartró no entraran dins de l’escola i es llençaran a les escombraries directament.
  • El personal sempre portarà mascareta i ulleres de protecció, es canviaran de manera esglaonada per no coincidir al canviador i dinaran a les seves corresponents aules mentre els infants fan la migdiada.

[do_widget id=category-posts-pro-64]