Educació aprova la creació del títol estatal del màster en disseny d’espais urbans sostenibles

Disseny d'un espai urbà sostenible
Aquests estudis permetran formar-se en molts àmbits dins de la planificació urbana (iStock)

Aquest dimecres s’ha aprovat la creació del títol estatal del màster en disseny d’espais urbans sostenibles. El Govern aprova així la creació de la titulació oficial, després de l’acreditació favorable emesa per l’Agència de Qualitat de l’Ensenyament Superior (AQUA). La nova titulació s’estructura sobre la base dels cicles establerts en el marc de l’Espai Europeu d’Ensenyament Superior (EEES), i queden referenciades en el Marc andorrà de qualificacions (MAQ).

Aquesta nova titulació de màster en disseny d’espais urbans sostenibles ha de formar professionals capaços de respondre a necessitats variades i en constant evolució dins el món del disseny urbà, que cada vegada és més complex i que necessita múltiples punts de vista i anàlisis.

El títol universitari, de segon cicle i de caràcter estatal, permetrà als titulats treballar com a especialistes consultors en disseny urbà, responsables tècnics i gestors en l’execució de projectes multidisciplinaris de disseny, planificació urbana, sostenibilitat i medi ambient; responsables de projectes dedicats a la millora social, econòmica i ètica de les ciutats i investigadors en aspectes relacionats amb el disseny d’espais urbans des d’un punt de vista sostenible.

El títol de màster en disseny d’espais urbans sostenibles té una càrrega de treball de 120 crèdits europeus distribuïts en dos cursos acadèmics: quatre semestres amb una càrrega de 30 crèdits europeus cadascun. La formació del màster en disseny d’espais urbans sostenibles es pot impartir de manera presencial, no presencial o semipresencial. El pla d’estudis ha de determinar la modalitat de docència de cadascuna de les unitats d’ensenyament que el componen. En el cas de la modalitat semipresencial, cal indicar el percentatge de docència presencial i el de no presencial.

TOTES LES NOTÍCIES