Una medusa

Sobre les meduses, el canvi climàtic podria ser un altre factor decisiu per al creixement d’aquests organismes mil·lenaris, segons els investigadors. Està provat que si augmenta la temperatura de l’aigua,Llegir

Una aixeta on surt aigua potable

Estalviar aigua no és privar-nos d’usar un recurs tan vital per a la vida. Estalviar aigua és utilitzar-la de manera racional perquè mai ens falti. Compartim tot seguit algunes pautesLlegir

Un got de plàstic a la platja

Un plàstic compostable àmpliament utilitzat persisteix sense canvis en ambients marins durant almenys 14 mesos. L’estudi que ho ha comprovat destaca la distinció entre els materials tèxtils que es podenLlegir

Un exemplar de papallona búlgara

Amb les dades que s’obtenen comptant papallones es generen bases que ajuden els científics a saber quin és l’estat de diferents espècies a cada àrea. A la vegada, aquestes dadesLlegir

Una avioneta escampant productes pesticides

Europa és el paradís dels pesticides. “Encara que coneixem des de fa dècades els seus devastadors efectes sobre la nostra salut, les abelles i el planeta, els nostres camps estanLlegir