Ajuts d’Andorra per a Mali i Moçambic

Un campament a Mali (Amnistia Internacional Espanya)
Un campament a Mali (Amnistia Internacional Espanya)

Vist i plau, per part del Govern, a dos ajuts econòmics per un valor total de 47.500 euros destinats a subvencionar programes de cooperació de sanitat i educació de grups vulnerables en diferents zones de l’Àfrica.

En primer lloc s’ha donat llum verda a la contribució voluntària de 40.000 euros a favor del projecte ‘Descentralització de la gestió de les malalties falciformes a les zones rurals de Mali’. Es tracta d’una iniciativa impulsada conjuntament entre els governs d’Andorra i de Mònaco, i amb la participació de l’ONG francesa Santé Sud, que des del 2020 fan efectiva aquesta aportació econòmica.

Entrant al detall, aquest projecte té l’objectiu de millorar la vida de les poblacions rurals de Mali afectades per la drepanocitosi, una malaltia genètica freqüent, mitjançant la descentralització de l’oferta sanitària que s’ofereix principalment a Bamako, la capital de Mali. Per a fer-ho, el projecte ha creat una xarxa de 17 centres comunitaris de salut que ofereixen cures, cribratge, instruments d’educació, sensibilització i prevenció. Uns centres que, segons les estimacions fetes, poden arribar a tenir més de 7.000 beneficiaris directes, afectats per la malaltia, i 300.000 beneficiaris indirectes. Actualment, el projecte, una vegada fets els centres, els dota de material i ofereix formació als seus professionals.

En paral·lel, el Consell de Ministres ha aprovat també l’atorgament d’una subvenció de 7.500 euros a favor de l’entitat Fundació Privada Ibo-Àfrica pel desenvolupament del programa d’aprenentatge per als nens i adolescents d’Ibo, a Moçambic.

L’objectiu general del projecte és la protecció dels nens i adolescents de les conseqüències del conflicte armat, present al nord del país, mitjançant l’educació i altres activitats lúdiques. Per a fer-ho, la fundació té la voluntat de posar en marxa un programa d’educació no formal que atengui les necessitats dels nens i nenes menors de 5 anys que no estan escolaritzats i prevenir situacions de risc per als adolescents (especialment noies) menors de 14 anys. Així doncs, el propòsit es crear un espai segur a Ibo per a nens i adolescents, on puguin jugar i reforçar les lliçons apreses a l’escola mitjançant activitats creatives.

TOTES LES NOTÍCIES