Augmenten les recaptacions per IGI, IRPF i impost de societats

Oficina d'atenció al públic del Departament de Tributs i Fronteres
Oficina d’atenció al públic del Departament de Tributs i Fronteres. Foto: ATV

L’impost general indirecte (IGI) i pel que fa a les autoliquidacions d’aquest impost, la base repercutit ha estat de 1.433,73 milions d’euros el tercer trimestre del 2022, el +22,2% respecte el període homòleg de l’any anterior, i la quota repercutit ha estat de 58,37 milions d’euros el +19,7% respecte el mateix període de l’any anterior.

Amb la mateixa tendència, la base suportat ha estat de 1.071,15 milions d’euros, el +30,7% respecte el tercer trimestre del 2021. Pel que fa a la quota suportat, aquesta ha estat de 44,35 milions d’euros, el que ha suposat una variació interanual del +30,7%. Tenint en compte la totalitat de l’IGI recaptat, que inclou tant l’IGI interior, com el d’importacions i el de transmissions patrimonials, aquest ha estat de 36 milions d’euros. 

TOTES LES NOTÍCIES