Josep Segura Banc Sabadell

L’Assemblea General de l’Associació de Bancs Andorrans (Andorran Banking) ha procedit a l’elecció dels nous President i Vicepresident de l’Associació. D’acord amb el què està establert estatutàriament, els mandats sónLlegir