S’aprova una nova quota general amb 2.709 autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer

Lampistes treballant en una obra
Lampistes treballant en una obra. Foto: ARXIU

Aquest dimecres ha quedat aprovat el Reglament de quota general de les autoritzacions de residència i treball i de treball fronterer, que té una vigència fins al 31 d’octubre d’enguany i contempla un total de 2.709 autoritzacions ampliables, com és habitual, en un 30%. Del total de permisos aprovats, 2.399 es corresponen a residència i treball, mentre que 310 són per a fronterers.

L’objectiu del reglament aprovat avui és regularitzar –introduint-los a la quota general– l’important nombre de treballadors temporers que han prestat els seus serveis al país durant les darreres temporades i, així permetre un bon funcionament de les empreses, respectant, però, la premissa de prioritzar la contractació de les persones inscrites al Servei d’Ocupació.

En relació amb el requisit de l’experiència professional pels nacionals dels estats no membres de la Unió Europea o de l’Espai Econòmic Europeu, és a dir per a tots els extracomunitaris, es recorda que en el darrer reglament aprovat al mes d’octubre del 2022 aquest ja va ser objecte d’una modificació substancial, rebaixant de 6 temporades a 3 temporades exigibles en la mateixa ocupació sense necessitat d’haver d’acreditar cap experiència suplementària per a poder obtenir una autorització de residència i treball.

Ara, aquest requisit es flexibilitza encara més i, gràcies a la quota aprovada avui, les persones que han treballat 2 temporades en la mateixa ocupació per la qual sol·liciten l’autorització prorrogable de residència i treball tampoc hauran de demostrar cap experiència addicional adquirida a l’estranger. Es manté però l’exigència inicial de 4 anys d’experiència acreditable per als nouvinguts i de dues temporades per a aquells que tant sols hagin treballat a Andorra durant una única temporada.



S’aprova una quota general de 250 autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi

En la sessió de ministres d’avui també s’ha aprovat el Reglament de quota general de les autoritzacions d’immigració de residència i treball per compte propi, que contempla un total de 250 permisos.

Reglamentàriament s’estableix que d’aquests 250 permisos aprovats, 50 queden reservats per a professionals liberals i 200 són per a altres supòsits de residència i treball per compte propi.

A data d’avui, s’han exhaurit gairebé totes les autoritzacions previstes en la darrera convocatòria del novembre del 2022. El nombre global d’autoritzacions de residència i treball per compte propi que es podien lliurar era de 250, repartides en 50 autoritzacions per a professionals liberals i 200 autoritzacions per als altres supòsits. En concret, a data d’avui, s’han exhaurit un total de 221 autoritzacions del contingent global de la quota, repartides en 25 autoritzacions per a professionals liberals i 196 autoritzacions per als altres supòsits de residència i treball per compte propi.

TOTES LES NOTÍCIES