Protocol d’actuació per a la comunicació d’emergències que tinguin conseqüències psicològiques greus

Un jove rebent una notícia traumàtica (DCStudio / freepik)
Un jove rebent una notícia traumàtica (DCStudio / freepik)

Llum verda al nou Protocol d’actuació per a la comunicació d’emergència ordinàries. L’objectiu és prevenir les conseqüències psicològiques associades a l’exposició a situacions de crisi o pèrdues vitals inesperades.

El Ministeri d’Afers Socials, Joventut i Igualtat ha liderat i coordinat la creació d’un grup de treball format pel Departament de Protecció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS), el Departament de Protecció Civil i Gestió d’Emergències i el Servei d’Urgències Mèdiques (SUM), el qual ha treballat en l’elaboració d’aquest protocol de comunicació d’emergències ordinàries a les famílies en cas d’esdeveniment traumàtic agut, especialment, quan s’ha de comunicar una defunció.

Així doncs, entrant al detall, aquest protocol és d’aplicació en els supòsits següents:

a)    Esdeveniments traumàtics aguts que tinguin com a conseqüència una defunció, que afecti a una o més persones i hi hagi familiars o persones afins a qui s’hagi de comunicar els fets.

b)    Esdeveniment traumàtic agut que afecti a una o més persones on el desenvolupament del mateix sigui susceptible de provocar un estrès emocional greu (implicació de menors o joves, múltiples víctimes, suïcidis, accidents esportius o de trànsit, assassinats, etc.).

Al text es defineix que els actuants, és a dir les persones que poden activar aquest protocol, són, per ordre preferencial: Metge del Servei d’Urgències Mèdiques (SUM); responsable del torn del Cos de Policia; comandament del Departament de Protecció i Extinció d’Incendis i Salvaments (DPEIS); tècnic de Protecció Civil; i el Servei d’Atenció Domiciliària.

Pel que fa al procediment, s’estableix que la comunicació a la família l’efectuarà, segons les pautes determinades en el procés formatiu previ, el comandament del primer servei o cos intervinent dels mencionats anteriorment. La comunicació en qüestió s’ha de dur a terme en un espai que sigui íntim, acollidor i amb lloc per a seure, sempre que sigui possible.

Des del Govern es formarà en aquest àmbit, a partir de l’abril del 2023, a tots els professionals dels cossos i serveis definits com actuants en aquest protocol, que representen unes 140 persones. Els mètodes d’aprenentatge es basen en el conjunt de coneixements i experiència professional dels formadors de l’àmbit de la psicologia d’emergències i catàstrofes en el context de comunicació de males notícies. A més, s’avaluarà la necessitat de sessions de reciclatge cada tres anys.

TOTES LES NOTÍCIES