Mesures per a garantir l’autonomia de l’exercici del vot per part de les persones amb discapacitat

Dibuix d'una persona amb diversitat funcional votant
Dibuix d’una persona amb diversitat funcional votant (freepik)

L’Executiu ha aprovat el Reglament d’aplicació de les mesures per a reforçar la garantia de l’autonomia de l’exercici del vot per part de les persones amb discapacitat que concreta les mesures i els suports adreçats a fer efectius, de la manera més autònoma possible, els drets d’aquestes persones en l’àmbit electoral.

Tal com ha explicat el ministre Portaveu, César Marquina, aquest Reglament introdueix mesures per a garantir l’autonomia de l’exercici del vot per part de les persones amb discapacitat, i donar ple compliment tal a la normativa vigent actual com a les obligacions contretes per Andorra amb la signatura i la ratificació Conveni relatiu als drets de les persones amb discapacitat de les Nacions Unides.

Així, es garanteix l’accessibilitat a la informació electoral i a l’entorn electoral, el desplaçament per a anar a votar, l’emissió del vot accessible, l’assistència per a votar i la delegació de vot. El Reglament concreta els formats bàsics que es podran utilitzar, procurant que s’ajustin al màxim al disseny universal i a les necessitats i preferències de les persones amb qualsevol tipus de discapacitat.

Per exemple, per a l’accés a la informació es pot fer servir la subtitulació i la llengua de signes per a les persones sordes; per a les que tenen dificultats cognitives, la lectura fàcil, els pictogrames i els símbols; per a les persones amb discapacitat visuals, el braille i la utilització de dispositius que facin la conversió en àudio.

La normativa aprovada regula la possibilitat -establerta per llei-, que les persones amb discapacitat, quan sigui necessari, puguin sol·licitar que se’ls permeti que una persona de la seva elecció els presti assistència per a votar. Pel que fa al disseny del vot accessible per a les persones amb discapacitat visual es faculta el Govern per a establir mecanismes que garanteixin l’accessibilitat del material de vot i respectin el secret de vot.


El vot judicial per correu s’amplia a tots els electors que per qualsevol circumstància es trobin fora d’Andorra

El Consell de Ministres també ha aprovat el Reglament de l’exercici del vot judicial per correu que amplia el dret de vot per a tots els electors que per qualsevol circumstància es trobin fora del Principat d’Andorra durant el període electoral. De la mateixa manera, amplia el termini per a sol·licitar aquest tipus de vot de 5 a 15 dies hàbils.

Així, aquest Reglament, incorpora els nous manaments i es desenvolupen les disposicions referents al vot per dipòsit judicial per correu que es van determinar a la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, i que després es va adoptar dins el text consolidat de la Llei qualificada del règim electoral i del referèndum, que va estendre els supòsits en què els andorrans que es troben a l’estranger poden sol·licitar aquest tipus de votació, permetent l’exercici d’aquest dret en tots els casos en què l’elector es trobi desplaçat a l’estranger independentment de la causa.

En la roda de premsa posterior al Consell de Ministres, el ministre Portaveu ha anunciat que, com es fa habitualment, quan s’avanci el calendari electoral, es farà una campanya informativa específica pel que fa al procediment de vot.

TOTES LES NOTÍCIES