L’Executiu aprova la modificació del Reglament de l’IGI

El ministre de Finances i portaveu en funcions del Govern, Cèsar Marquina (SFGA)
El ministre de Finances i portaveu en funcions del Govern, Cèsar Marquina (SFGA)

Sí del Govern a la modificació del Reglament de l’Impost General Indirecte (IGI), mitjançant la qual s’incorporen i es desenvolupen reglamentàriament dues de les novetats de la Llei 5/2023 de mesures per a la reforma de la imposició directa i modificació d’altres normes tributàries i duaneres.

En concret, la mencionada Llei 5/2023 preveu en l’article 82 una exempció per a les importacions de material esportiu cedit temporalment i gratuïtament, per equips esportius o patrocinadors establerts a l’estranger, a esportistes professionals o a esportistes d’alt nivell residents a Andorra.

Aquesta exempció –que s’incorpora mitjançant l’addició d’un nou apartat 13 a l’article 41 de la Llei 11/2012, del 21 de juny, de l’impost general indirecte– necessita un desenvolupament reglamentari dels mecanismes pràctics de sol·licitud i posterior gestió d’aquestes operacions.

D’altra banda, la Llei 5/2023 introdueix un nou règim de devolució al termini de cada període de liquidació, deixant sense efecte les devolucions relatives al comerç de productes farmacèutics i a exportadors en règim comercial, atès que s’estén a tots els obligats tributaris la possibilitat de sol·licitar la devolució al termini de cada període de liquidació.

L’opció de sol·licitar les devolucions al termini de cada període de liquidació i l’eliminació de la possibilitat de sol·licitar la devolució relativa al comerç de productes farmacèutics i a exportadors en règim comercial, s’estableixen mitjançant la modificació de l’article 19 i la supressió de l’article 21. A més, s’estableix una disposició transitòria per a sol·licitar la devolució corresponent als períodes de liquidació del mes de març, del primer trimestre i del primer semestre de l’any en curs.

TOTES LES NOTÍCIES