Josep Pintat: El pressupost 2023 és desmesurat, desajustat i no apunta a cap estabilitat a mitjà termini

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat
Josep Pintat en una de les seves intervencions

El president del grup parlamentari Terceravia + Unió Laurediana + Independents, Josep Pintat, ha estat l’encarregat de defensar l’esmena presentada a la totalitat del Projecte de Pressupost per a l’exercici 2023. Aquest ha definit el text com a “desmesurat i desajustat a l’entorn que s’albira i no apunta a cap estabilitat a mitjà termini”.

Terceravia creu que el pressupost hauria de reforçar la sostenibilitat dels comptes públics, reduint l’endeutament. “Els desequilibris pressupostaris i els alts nivells d’endeutament suposen una considerable vulnerabilitat financera”, ha recordat Josep Pintat, el qual ha indicat que segons el marc pressupostari, previst pel 2020-2023, l’endeutament se situarà en 15.000 euros per habitant; 1.215 milions d’euros en total. “Amb això, els nivells elevats d’endeutament es consoliden”, ha lamentat el president del grup parlamentari.

A més, per al 2023 es preveu un increment dels ingressos de l’Estat, “però en lloc d’equilibrar el pressupost, es força a més despesa i es genera més dèficit, mantenint uns alts nivells d’endeutament. Per a més recaptació, més endeutament, més pressió fiscal i menys poder adquisitiu. Aquesta ha estat la tònica dels últims 12 anys i amb la conjuntura inflacionària, aquesta serà la gota que farà vessar el got. I és que amb la seva manca de voluntat de reduir l’endeutament, aquest se sustentarà amb noves taxes o majors tipus impositius, per a garantir la sostenibilitat del mateix”, ha criticat Josep Pintat.

En aquest sentit, el president del grup parlamentari ha expressat que “per a Terceravia, juntament amb la consolidació fiscal i la millora de la qualitat de les finances públiques, hi ha d’haver una revisió integral del nostre sistema tributari”.

En definitiva, el grup parlamentari Terceravia considera que la formulació del pressupost s’ha d’establir al voltant de la consolidació fiscal, de la qualitat de les finances públiques, d’un marc tributari eficient i tot entorn del context de desacceleració econòmica, segons les paraules expressades pel seu president, Josep Pintat.

TOTES LES NOTÍCIES