Conveni amb Espanya i França per la transhumància en les zones frontereres

Un ramat e vaques
Un ramat de vaques. Foto: Arxiu

El Consell de Ministres ha aprovat la signatura del conveni amb Espanya i França relatiu a les condicions sanitàries que determinen els moviments transfronterers d’animals de les espècies bovina, ovina i equina en el marc del pasturatge (transhumància a zones de pastura).

El conveni a tres bandes té per objectiu simplificar i unificar els procediments exigits a escala de certificació sanitària tenint en compte l’elevat grau de salut que presenta la cabana de la zona fronterera dels tres països i els respectius marcs normatius que regulen aquelles malalties del bestiar que estan sotmeses a programes oficials de control.

Així, i amb la voluntat de facilitar la transhumància a les zones frontereres dels tres països, el conveni fixa que no és necessari emetre les certificacions veterinàries oficial respectives en el moment de retorn del bestiar al seu país d’origen. Tot i això, i de manera prèvia, l’operador ha de procurar-se l’autorització de l’autoritat competent del país d’origen i el certificat sanitari TRACES que correspongui a l’espècie animal que realitza el moviment i que s’ha d’expedir durant les 24 hores abans de la sortida dels animals de l’establiment o explotació d’origen.

El protocol d’entesa serà d’aplicació de forma immediata, de manera que ja es pugui aplicar als moviments transfronterers de bestiar destinat a pastures (transhumància), que es puguin produir a partir d’aquest estiu (juny 2022).

La iniciativa de l’acord es materialitza després que es tractés durant la 60a Reunió hispano-francesa-andorrana sobre salut animal i vegetal que va tenir lloc a Tolosa del 17 al 19 de novembre del 2021 al qual va assistir la ministra de Medi Ambient, Agricultura i Sostenibilitat, Silvia Calvó.

TOTES LES NOTÍCIES