Agricultura simplifica el tràmit d’inscripció al RAC per fer-lo en un sol pas als centres veterinaris

Una dona amb dos gossos
Una dona amb dos gossos. Foto: ANA Economia

El Govern ha aprovat la modificació del Reglament relatiu a la identificació, el registre, les normes zoosanitàries i el moviment no comercial dels animals de companyia. El canvi té com a principal objectiu simplificar i facilitar el procediment administratiu per a la ciutadania a l’hora d’inscriure la mascota al Registre d’Animals de Companyia (RAC).

Així, es suprimeix el pas que fins ara havia de fer l’administrat prop del Servei de Tràmits del Govern per donar l’alta definitiva de la mascota al RAC. A partir de la publicació al BOPA del nou text l’animal de companyia quedarà legalment inscrit al RAC amb un sol pas.

Així s’estableix que l’acte es farà amb un sol tràmit en el moment en què el propietari acudeixi al seu centre/consultori veterinari i aquest consigni les dades de la seva mascota al RAC, en el moment que se li lliuri el passaport de l’animal, sense haver de fer cap tràmit més.

En el cas d’un animal identificat fora d’Andorra, el propietari s’haurà d’adreçar igualment a un veterinari legalment establert a l’efecte que verifiqui la identificació correcta de l’animal i introdueixi les seves dades al RAC mitjançant l’aplicació informàtica escaient.

TOTES LES NOTÍCIES