S’incrementen els preus de les importacions

Els preus del grup "Maquinària" ha tingut una variació positiva del 18,8% (SFGA)
Els preus del grup “Maquinària” ha tingut una variació positiva del 18,8% (SFGA)

Els preus de les importacions, en termes generals, i en el mes d’octubre del 2023, han experimentat una variació positiva del +9,4% en relació amb l’any anterior. Si es comparen amb el mes passat, els preus de les importacions incrementen un +5,9%. En el mateix període els preus de les exportacions han caigut un -17,1% en relació amb l’any anterior. En comparació amb el mes d’agost, els preus de les exportacions decreixen un -9,0%.

En termes interanuals i segons els grups d’utilització, els preus dels béns de consum s’incrementen un +12,4%, els béns de capital creixen un +53,0% i els béns intermedis experimenten una variació negativa de -5,3%.

Si s’agafa com a referència la classificació unificada del comerç internacional (CUCI), en importacions, es destaca que tots els grups tenen variacions interanuals positives. En especial els preus del grup “Maquinaria i equips de transport” creixen del +18,8%, la classificació “Olis, greixos i ceres d’origen animal i vegetal” incrementen un +17,7%, i l’apartat “Productes alimentaris i animals vius” incrementa un +13.3%. Per altra banda destaca la partida “Combustibles, lubricants minerals i productes similars”, que tenen un descens de -15,6% respecte al mateix mes de l’any anterior.

En el conjunt de zones geogràfiques, a l’agost del 2023, destaca l’evolució dels preus de l’índex en matèria d’importacions provinents de la “Resta del món” amb un creixement interanual del +25,5% i els provinents de la “Resta de la Unió Europea + Gran Bretanya” amb una variació interanual del +24,8%.

TOTES LES NOTÍCIES