L’Escola Agrària del Pirineu quadruplica les hectàrees de prats i pastures dedicades a l’aprenentatge 

Terrenys i cavalls de l'Escola Agrària del Pirineu (Govern.cat)
Terrenys i cavalls de l’Escola Agrària del Pirineu (Govern.cat)

L’Escola Agrària del Pirineu quadruplica les hectàrees dedicades a la gestió de pastures i prats. Passa de 8 hectàrees de prats naturals i artificials, que tenia fins ara només a la zona de Bellestar (Alt Urgell), a més de 34 hectàrees repartides per les zones de Casa En Coll, Bentanachs i Solà de Vedat. Aquest fet posiciona el centre com un dels més ben preparats del sector quant a infraestructures i terrenys.

A més, el centre disposa de 2,5 hectàrees d’edificis i instal·lacions. En total, l’Escola compta actualment amb una superfície de 36,6 hectàrees, amb la qual cosa esdevé la més gran de les 15 escoles agràries del Servei de Formació Agrària (SFA) del Departament d’Acció Climàtica, Alimentació i Agenda Rural de la Generalitat de Catalunya. En aquest sentit, l’Escola Agrària del Pirineu és també la més gran quant a recursos humans, amb un total de 32 professionals que hi treballen.

Sobre les noves zones de pastura, es tracta d’un espai cedit per la Direcció General d’Ecosistemes Forestals i Gestió del Medi de la Generalitat de Catalunya i compartit amb el Parc Natural del Cadí – Moixeró per a la gestió de pastures dels cavalls i el seu aprofitament i per a dur a terme les pràctiques de l’alumnat del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres i del Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural que ofereix el centre.

Aquest augment suposa un avenç en l’aprenentatge de l’alumnat, ofereix una millor experiència de pràctiques i contribueix directament a la inserció al món laboral dels estudiants.

D’això, en resulten unes hectàrees destinades a l’aprenentatge de treballs forestals, com ara aclarides o desembosc; educació ambiental; prevenció i extinció d’incendis; manteniment d’espais naturals; maneig del bestiar en pastures extensives; gestió d’infraestructures ramaderes, com, per exemple, vailets, tanques, passos canadencs, captacions d’aigua o abeuradors, entre d’altres; i el fet de disposar de millors oportunitats en el maneig dels cavalls del centre gràcies a l’augment d’aquesta zona i a l’aprofitament de les pastures. Una prova més del compromís mediambiental, la preservació dels sòls, la prevenció d’incendis i la gestió forestal de l’Escola Agrària del Pirineu.

En aquest sentit, el centre disposa també d’àmplies instal·lacions per a dur a terme la resta de sessions pràctiques dels cicles formatius: pàdocs, parideres, sínia, pistes d’equitació, hivernacle, umbracle, viver forestal, pista de treck, arborètum, tallers de mecanització i ferradors, laboratori i aula agroalimentària. Pel que fa a les activitats formatives més teòriques, hi ha les aules, la biblioteca i l’aula d’informàtica. També disposa de menjador i residència, cosa que afavoreix la convivència de l’alumnat i possibilita que els estudiants de fora de la comarca puguin formar-se al centre. Addicionalment, compta amb el centre de testatge de races autòctones, del qual actualment està fent ús la FEBRUPI (Federació de la Raça Bruna del Pirineu).

L’EA Pirineu no només imparteix formació reglada (cicles formatius), sinó que al llarg del curs acadèmic també fa cursos de formació contínua i jornades de transferència tecnològica perquè els professionals en actiu del sector eqüestre, ramader, formatger i agroforestal puguin actualitzar els seus coneixements o aprofundir en noves pràctiques.

Amb vistes a l’any 2024, es realitzaran cursos com ara: sobre manteniment de la motoserra i tècniques de trossejat (Preparació ECC1) i sobre tècniques bàsiques de tala d’arbres petits (Preparació ECC2); Bàsic d’agricultura regenerativa; Avaluació de propietats organolèptiques de formatges, i Formació de jutges i qualificadors de bestiar boví. Pel que fa a jornades, se n’organitzaran sobre temes com ara: Maneig del cavall de carn; Optimització de la fertilització en pastures de muntanya; Utilització de drons en ramaderia extensiva, i El relleu generacional en el sector cinegètic.El perfil de l’alumnat: joves i de zones catalanes i andorranes

L’Escola Agrària del Pirineu ha iniciat aquest curs 2023 – 2024 amb un 45% més de matriculats respecte del curs anterior. El Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Activitats Eqüestres ha rebut 35 matriculats, un 25% més que el curs anterior, i el Cicle Formatiu de Grau Mitjà d’Aprofitament i Conservació del Medi Natural un total de 24 persones, xifra que indica un augment del 20% respecte del curs 2022 – 2023.

El perfil de l’alumnat de 1r curs d’ambdós cicles formatius es troba entre els 15 i els 18 anys, majoritàriament. Tanmateix, l’edat de l’alumnat dels segons cursos és més variada, entre els 17 i els 37 anys. Pel que fa al gènere, el 44% són noies i el 56% restant són nois; quant al territori, la majoria provenen de la província de Lleida, Barcelona, Girona i Andorra, per ordre descendent, i una minoria de Tarragona, València, Madrid, Saragossa i Menorca.L’Escola Agrària del Pirineu aposta per la Formació Professional Dual

Com a novetat d’aquest curs 2023 – 2024, l’Escola Agrària del Pirineu s’inicia en la Formació Professional Dual (FP Dual), una metodologia que té com a objectiu apropar l’alumnat al món laboral i adquirir experiència professional. Aquest tipus de formació els permet cursar el segon any del cicle formatiu entre l’Escola Agrària del Pirineu i una empresa del sector agroforestal de muntanya, eqüestre, formatger o ramader mitjançant una beca o un contracte de pràctiques remunerat. Sens dubte, una altra aposta decidida per a millorar l’aprenentatge i l’experiència pràctica de l’alumnat, una de les línies estratègies del centre.

Es tracta d’un mètode que permet a l’alumnat estudiar i treballar alhora, afavoreix la seva incorporació al món laboral com a personal qualificat i li proporciona empoderament sobre les competències professionals en un entorn laboral. També, permet l’alumnat accedir a la tecnologia, els recursos i les instal·lacions d’una empresa real, li atorga el reconeixement de l’activitat desenvolupada i en millora el currículum professional.La internacionalització, una línia clau de l’EA Pirineu

A banda d’aquesta novetat, un altre punt important per a l’Escola Agrària del Pirineu és la internacionalització. El centre fa més de 40 anys que està duent a terme intercanvis i participant en projectes europeus sobre digitalització, programaris i mobilitat d’alumnes, però no és fins a l’any 2017 que s’inicia la Formació en Centres de Treball (FCT) a l’estranger.

Fins avui, desenes d’estudiants han fet intercanvis d’estudis amb centres educatius com ara KVS-Bygland (Noruega), Poljoprivredno šumarska škola Vinkovci (Croàcia) i Lycée Agricole de Pamiers (França), i també pràctiques formatives no laborals en centres de treball d’àmbit internacional en empreses privades de França, els Països Baixos, Noruega i Croàcia.

Aquestes pràctiques es desenvolupen, sempre que sigui possible per requisits i demandes, en el marc del Programa Erasmus+, un programa que els permet viure una experiència en un país i societat diferents de la catalana, a més de fer una immersió lingüística total en anglès.

TOTES LES NOTÍCIES