Les sol·licituds d’inversió estrangera augmenten un 14,9%

inversió inicial declarada
Gràfic de les inversions inicials declarades de les sol·licituds per àmbit econòmic. Font: Departament d’Estadística

Les inversions estrangeres directes corresponen a les sol·licituds d’inversió estrangera directa per dur a terme operacions societàries que requereixen autorització prèvia, com ara la constitució d’una societat, l’adquisició de més del 10% d’accions o participacions d’una societat andorrana, la modificació substancial d’objectes socials i les ampliacions de capital. Davant d’això, l’Administració disposa d’un mes per resoldre la sol·licitud i el silenci administratiu és positiu.

Si bé és cert que abans de l’any 2012 ja hi havia una regulació de la inversió estrangera al Principat d’Andorra, és amb l’entrada en vigor de la Llei 10/2012, del 21 de juny, d’inversió estrangera al Principat d’Andorra que culmina el procés d’obertura econòmica.

El total de sol·licituds presentades l’any 2020 suposa una variació del +14,9% respecte de l’any anterior. Tot i això, el volum d’inversió inicial declarada reflecteix una variació del -36% respecte del 2019 i arriba als 215,5 milions d’euros.

Pel que fa al nombre de sol·licituds formalitzades (que corresponen a les sol·licituds autoritzades que s’han formalitzat davant d’un notari andorrà), l’any 2020 presenta una variació del -9% (-41 sol·licituds). Igualment, el volum de la inversió formalitzada decreix el -51,6% l’any 2020 respecte a l’any anterior fins a arribar als 133,8 milions d’euros. Pel que fa als àmbits econòmics on s’ha formalitzat aquest volum d’inversió destaca el sector patrimonial.

TOTES LES NOTÍCIES