La Síndica Municipal de Greuges de la Seu realitza més de 60 actuacions al 2023

La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí (Aj. la Seu)
La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí (Aj. la Seu)

La Síndica Municipal de Greuges de la Seu d’Urgell, Anna Martí, ha dut a terme un total de 62 actuacions durant l’any 2023. Això representa un 18,5% menys respecte l’any 2022, que en va realitzar 14 més. Així ho ha avançat aquest mateix matí de dilluns, en roda de premsa, la pròpia síndica.

La síndica de la Seu reclama en la seva memòria anual, entre altres propostes, que des dels governs locals es defensi l’habitatge assequible i social, així com garantir els subministraments bàsics; que la implantació de l’Administració electrònica no generi obstacles; i enfortir amb recursos humans i materials els serveis socials perquè puguin acompanyar més i millor als ciutadans que s’hi adrecen.

L’informe 2023 també denota un cert canvi en la modalitat de presentació per part de la ciutadania de les seves queixes o consultes. Ha augmentat el nombre fetes arribar a la síndica a través del correu electrònic, amb un total de 18, han baixat les telefòniques, amb 6, però segueixen sent majoritàries les presentades de manera presencial, amb un total de 38.

Val a dir també que de les 62 actuacions, 7 formen part de temes pertanyents a altres municipis de la comarca.

Pel que fa a la iniciativa de les actuacions, aquest darrer any s’han quasi igualat el nombre de presentades per dones (28) i per homes (26). Han baixat el nombre de les consultes i queixes presentades per col·lectius i parelles (8). Per franges d’edat ressalta que 39 són persones entre 18 i 55 anys, 23 de persones de més de 55 anys, mentre que no n’hi ha cap presentada per persones menors de 18 anys.Actuacions

Tal i com queda recollit en l’informe 2023 de la Síndica Municipal de Greuges, la gran majoria de la tipologia de les actuacions es concentren en l’espai públic (49) i en els serveis a les persones (9), però que respecte a l’any 2022 han baixat susceptiblement, ja que van ser 54 i 22, respectivament.

Així, de les 62 actuacions, 49 fan referència a l’espai públic: 18 relacionades amb la via pública moltes relacionades amb les sancions de trànsit); 11 sobre habitatge; 9 sobre convivència entre veïns i 4 sobre neteja (brutícia de coloms i gats), com àmbits més destacables.

La síndica també ha dut a terme un total de 9 actuacions relacionades amb els serveis a les persones, destacant 3 en qüestions de salut i 3 més sobre sanitat, les més nombroses d’aquest bloc.

Pel que fa a les actuacions sobre l’administració general, durant el 2023 la síndica n’ha treballat un total de 4 referents a queixes o consultes sobre recaptació.Estat dels expedients

Actualment, 9 expedients resten en tràmit, mentre que 13 han estat assessorats; 5 s’han mediat a través d’una solució amistosa; 30 han estat recomanats; 4 expedients han quedat resolts; i un ha quedat arxivat per desistiment de la persona interessada.Comparativa

A l’informe presentat també hi queda plasmada una comparativa de les actuacions realitzades entre els anys 2018 i 2023 on es pot observar l’oscil·lació del nombre d’actuacions realitzades per la Síndica Municipal de Greuges de la Seu: 

Any 2018: 13 consultes i 30 queixes (43 actuacions).

Any 2019: 10 consultes i 50 queixes (60 actuacions).

Any 2020: 25 consultes i 33 queixes (58 actuacions).

Any 2021: 16 consultes i 56 queixes (72 actuacions).

Any 2022: 22 consultes i 54 queixes (76 actuacions). 

Any 2023: 13 consultes i 49 queixes (62 actuacions).

Deixa un comentari

TOTES LES NOTÍCIES