Educació: Monoparentals i nombroses, ambdues, són famílies

La Universitat d'Andorra
La Universitat d’Andorra. Foto: Arxiu

El Consell de Ministres, a proposta del titular de Relacions Institucionals, Educació i Universitats, Ladislao Baró, ha aprovat el decret de deduccions universitàries derivades del reconeixement de la condició de família nombrosa i de família monoparental. Aquest Decret actualitza la normativa vigent i incorpora les famílies monoparentals a l’accés a les deduccions universitàries, de la mateixa manera que ho fan les persones de família nombrosa.

Així, els estudiants que pertanyin a una família nombrosa o a una família monoparental acreditada pel Ministeri d’Afers Socials o per l’autoritat competent d’un país amb el qual existeixin acords de reciprocitat, pot gaudir del cinquanta per cent de deducció sobre els preus que s’han de satisfer per a totes les prestacions de serveis acadèmics, administratius i de secretaria de la Universitat d’Andorra (UdA). Aquesta deducció s’aplica als ensenyaments que donen lloc a l’obtenció d’una titulació d’ensenyament superior de caràcter estatal.

Aquest decret es comença a aplicar el primer semestre del curs acadèmic 2023-2024.

TOTES LES NOTÍCIES